Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 48 Nr 4 (2021)
Opublikowano grudnia 30, 2021

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
Jerome de Gramont
9-24
Le pas encore au-delà: Les deux excès de la phénoménologie française
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.987
pdf (English)
Magdalena Kozak
25-39
Le rôle et la signification de l'idée cartésienne de l'infini dans la métaphysique de Levinas
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.982
pdf (English)
Robert Grzywacz
40-52
L’attention et la vulnérabilité fondamentale sur la base du rapport entre convictions et l’auto-tromperie
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.990
pdf (English)
Michał Wagner
53-73
Evolutionary Theism of Henryk Levittoux in the Polish and International Context
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.978
pdf (English)
Jacek Łapiński
74-90
Ontological and Meta–Physical Aspect of Information Ontologiczny i meta-fizyczny aspekt informacji
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.877
pdf (English)
Władysław Zuziak
91-102
Jean-Paul Sartre and Louis Lavelle – Two Existential Conceptions of Humanism and their Ethical Consequences
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.977
pdf (English)
Michał Kumorek
103-117
A study of contemporary concepts of Jesus' human knowledge
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.964
pdf (English)
Jolanta Kraśniewska
118-132
The anthropology of the heart as a way to ecumenical dialogue
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.1033
pdf (English)
Dominika Żukowska-Gardzińska
133-146
For the Benefit of Man – Personalistic Aspects of John Paul II’s Thought
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.954
pdf (English)
Małgorzata Tatala
147-160
Psychological aspects of religious morality in middle and late adulthood
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.941
pdf (English)
Agnieszka Kozerska
161-179
Predictors of the existential dimension of gerotranscendence in women. Intergenerational differences
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.931
pdf (English)
Piotr Dejneka
180-195
Thirty years of Internet development. Lessons for Democracy: Internet as an opportunity for democratization of social life
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.959
pdf (English)
Marzena Kutt, Marzena Lelek-Kratiuk
196-210
Media use as a predictor of young adult religiosity in the context of their identity styles and parental religiosity
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.957
pdf (English)
Paulina Szymańska
211-235
Parental internet activity and communication through the new media - literature review
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.976
pdf (English)
Halina Monika Wróblewska
236-249
Boundaries of Sense-creating Experiences in the Literary Works by Karol Wojtyła and the Concept of Transgression by Józef Kozielecki
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.1004
pdf (English)
Mirosław Bogdan
250-277
The Role of the Altar and Tabernacle in the Catholic Church Interior in the Light of Post-conciliar Recommendations and Architectural Arrangement of the Church Interior
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.940
pdf (English)
Elżbieta Sadoch
278-297
Treasures of sacred art Tesori di arte sacra a Venezia e Padova nelle descrizioni dei viaggiatori polacchi del XVIII secolo
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.950
pdf (English)
Aneta Borowik
298-345
Modernity in the service of faith. Complex of the Holy Rosary Mysteries Chapels in the Katowice-Panewniki Calvary
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.424
pdf (English)
Natalia Czyżowska
346-362
Meaning in life and its significance in emerging adulthood - literature review and preliminary study results
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.921
pdf (English)
Paweł Kosowski
363-378
Relationships between forgiveness, life satisfaction, and empathy in honorary blood donors. The mediating role of forgiveness
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.879
pdf (English)
Justyna Mróz, Wojciech Sornat
379-392
Polish adaptation The State Self-Forgiveeness Scale
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.825
pdf (English)
Lidia Dakowicz
393-403
Specificity of the affective sphere of spouses with higher and lower levels of transgression
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.942
pdf (English)
Adam Falewicz, Stanisława Steuden
404-426
Typology of people in middle and late adulthood based on the profile of coping with everyday life events
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.989
pdf (English)
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
427-439
School engagement and school climate of students with high and low grade point averages
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.974
pdf (English)
Eunika Baron-Polańczyk
440-458
Correlation between Pupils’ and Teachers’ Opinions regarding the Spheres and Effects of ICT Use by Children and Teenagers (Research Report)
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.937
pdf (English)
Ewelina Świdrak, Anna Badora
459-483
Expected and implemented skills, knowledge and attitudes of mentors in the light of Stefan Kunowski's theory of integral development in the opinion of education students
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.780
pdf (English)
Agnieszka Lipińska-Grobelny, Karolina Bednarek
484-495
Self-esteem and perfectionism versus procrastination
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.949
pdf (English)
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka , Tadeusz Pietras
496-506
A child with disability as a value - motherhood in a noetic perspective
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.971
pdf (English)
Aneta Lew-Koralewicz
507-523
A functional communication training for developing verbal behavior and treatment of challenging behavior in individuals with autism spectrum disorders
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.828
pdf (English)
Dariusz Sarzała
524-534
Resocialization dimension of prisoners' religiosity
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.1011
pdf (English)
Bogusława Filipowicz
535-568
Turn the pain and affliction into thinking about the beauty: Teaching young women as a form of saving one's life in the light of memories from the all-female German Nazi concentration camp - FKL Ravensbrück of Wanda Półtawska, Urszula Wińska and Karolina Lanckorońska
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.994
pdf (English)
Bolesław Szewc
569-588
Problems of Criticism of the Communist Poland’s Security Service (SB) Files as Historical Sources
https://doi.org/10.34766/fetr.v48i4.965
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery