Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 55 Nr 3 (2023)
Opublikowano września 22, 2023

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
100 punktów na ICI Journals Master List 2021 !

100 punktów MEiN

- nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki teologiczne.

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio. Jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

100 punktów CI Journals Master List 2021

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
Redakcja Kwartalnika
Spis artykułów w języku polskim 3(55)2023
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1226
pdf
Katarzyna Piasecka, Ewa Ślizień-Kuczapska, Monika Pytka, Paulina Łyszczarz, Monika Bieniak-Czerepak
9-18
Assessment of menstrual cycle self-observation skills using the double-check symptom-thermal method based on chart evaluation
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1211
pdf (English)
Karolina Zgodzińska, Ewa Ślizień-Kuczapska, Tomasz Tęsny, Marcin Czeczelewski, Dorota Sys, Michał Rabijewski
19-26
A cross-sectional study on Polish Medical Students’ knowledge of Fertility Awareness-based Methods
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1195
pdf (English)
Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Klaudia Pałucka, Jagoda Niedźwiedź, Jan Jakub Kęsik, Anna B. Pilewska-Kozak
27-40
Premenstrual syndrome symptoms in women of reproductive age – a preliminary report
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1204
pdf (English)
Ewa Rzechowska
41-57
Young women’s transition to motherhood: relations with partners and visions of motherhood
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1212
pdf (English)
Wiktoria Postępska, Katarzyna Kanadys, Jan Jakub Kęsik, Ewa Ślizień-Kuczapska, Anna Bogusława Pilewska-Kozak
58-66
The level of stress in pregnant women during hospitalization in the Pregnancy Pathology department
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1206
pdf (English)
Magdalena Witkiewicz, Barbara Baranowska, Magdalena Piskorska, Urszula Tataj-Puzyna
67-72
Techniques used during childbirth to correct fetal position and improve labour process
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1216
pdf (English)
Aneta Nagórska, Magdalena Nehring-Gugulska , Zuzanna Godyń-Myśliwy , Dorota Bębenek, Marlena Świrk, Błażej Kmieciak
73-86
Respecting the rights of breastfeeding women in Poland. Survey results.
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1219
pdf (English)
Karolina Kossakowska
87-98
Maternal expectations and paternal self-efficacy as factors associated with the occurrence of depressive symptoms in parents after childbirth.
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1221
pdf (English)
Bogusława Lachowska, Marta Waluda
99-107
Family stressors and motivation to have a child versus parental stress of mothers
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1194
pdf (English)
Beata Krajewska
108-117
Material support for large families. Essence, forms, significantly
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1205
pdf (English)
Zuzanna Tomaszewska, Antonina Doroszewska, Jane Fry
118-125
Professional socialization of midwives in the first year of work in hospital wards
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1196
pdf (English)
Agnieszka Lipińska-Grobelny, Klaudia Ozga
126-135
Leisure activities and feelings of stress in the workplace. The mediating role of emotional reactivity and activity
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1209
pdf (English)
Katarzyna A. Knopp
136-147
The effects of cognitive, social, and emotional intelligence on children’s sociometric status in a new peer group
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1218
pdf (English)
Bartłomiej Swebodziński, Łukasz Brzezina, Krzysztof Cybulski, Aleksandra Meisner
148-155
Sources of individual differences in human musical activity: selected neurophysiological and developmental aspects
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1171
pdf (English)
Joanna Smyczyńska
156-175
Medical care for children and adolescents with gender dysphoria and gender inconsistency in the light of current recommendations - how to implement the "primum non nocere" principle?
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1220
pdf (English)
Piotr Pawłowski, Kalaudia Magdalena Chatys, Karolina Joanna Ziętara, Aneta Kościołek, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Iwona Adamska-Kuźmicka, Agnieszka Sadurska, Lilla Walas, Katarzyna Przylepa
176-184
Attitudes of students at Lublin universities towards transplantation and their personal values
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1174
pdf (English)
Aleksandra Wójciak
185-192
Delta Questionnaire – adaptation of the instrument on a group of people with mild intellectual disability and a preliminary analysis of its psychometric properties
pdf (English)
Karolina Czernecka
193-201
Visuospatial game in PTSD symptoms alleviation: intervention overview and clinical studies results
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1213
pdf (English)
Klaudia Mamełka, Beata Ziółkowska
202-209
Importance of high sensitivity for shaping abnormal eating behavior in young adult women
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1210
pdf (English)
Monika Paleczna
210-219
New old life of patients after implantation of implantable cardioverter-defibrillator
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1207
pdf (English)
Mariusz Karbowski, Aleksandra Duda
220-231
Non-pharmacological therapeutic methods and the level of functioning of cognitive processes in people with dementia
https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1199
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery