Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 43 Nr 3 (2020)
Opublikowano października 29, 2020

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA:

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2020)

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)

CAŁY NUMER
pdf
Agnieszka Katarzyńska
8-23
Charakterystyka współczesnego nupturienta
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.336
pdf
Karolina Wróbel
24-32
Życie w okresie wczesnej dorosłości a zagrożenia dla jednostki
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.335
pdf (English)
Marta Komorowska-Pudło
33-50
Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodych dorosłych wobec rodzicielstwa
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.332
pdf
Zofia Frączek
51-68
Ochrona rodziny i wartości życia rodzinnego w perspektywie wybranych polskich regulacji prawnych, w dokumentach międzynarodowych oraz aktualnych propozycjach rządowych
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.312
pdf
Agnieszka Marianowicz-Szczygiel
69-87
Rodzina w procesie przemian społecznych. Multiseksualność a ryzyko implozji demograficznej.
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.320
pdf
Wojciech Kućko
88-101
Poszukiwanie wskazań dla profesji asystenta rodziny w świetle adhortacji "Amoris laetitia" papieża Franciszka
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.337
pdf
Marta Komorowska-Pudło, Iwona Rawicka
102-127
Sposoby planowania rodzicielstwa a jakość małżeństwa młodych dorosłych
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.311
pdf
Dawid Wiech
128-137
Prawo dziecka do integralnego rozwoju własnej tożsamości w kontekście współczesnych zagrożeń społeczno-duchowych
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.306
pdf
Monika, Barbara Pytka, Sylwia Gołda, Katarzyna Kanadys
138-151
Kształtowanie zdrowia dziecka na przykładzie spożycia probiotyków wśród dzieci w wieku 1 – 6 lat
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.313
pdf
Justyna Stępkowska, Emilia Żurada
152-164
Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach – wybrane aspekty
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.323
pdf
Iwona Kiersnowska, Grażyna Bączek, Daria Walewska, Piotr Węgrzyn
165-176
Zachowania zdrowotne pierworódek po 35 roku życia
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.303
pdf
Alina Trojanowska, Paulina Trojanowska, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Danuta Zarzycka
177-194
Zachowania zdrowotne pielęgniarek pediatrycznych
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.314
pdf
Aldona Małyska
195-210
„Twórcze życie” w narracjach seniorów
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.334
pdf
Justyna Stępkowska, Jagoda Przygodzka
211-222
Metody rozpoznawania płodności jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej wspierającej proces diagnostyczny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego w opinii kobiet w wieku rozrodczym
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.307
pdf
Joanna Smyczyńska
223-237
Okres prekoncepcyjny i ciąża jako czas troski o zdrowie prokreacyjne potomstwa – znaczenie mechanizmów epigenetycznych
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.324
pdf
Anna Studniczek, Karolina Kossakowska, Kinga Bobrowska
238-259
Obawy dotyczące psychologicznych i fizjologicznych aspektów ciąży, porodu i połogu u kobiet nieposiadających dzieci
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.305
pdf
Katarzyna Mariańczyk, Aneta Libera, Paulina Rosińska
260-273
Psychologiczne i społeczne czynniki ryzyka porodu przedwczesnego
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.329
pdf
Anna Studniczek, Karolina Kossakowska
274-284
Ciąża i poród w czasach pandemii COVID-19: wybrane aspekty psychologiczne
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.417
pdf
Ewa Ślizień Kuczapska, Joanna Smyczyńska, Michał Rabijewski
285-302
Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Część I. Naturalny przebieg procesu dojrzewania u dziewcząt - granice fizjologii i patologii.
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.319
pdf
Ewa Ślizień Kuczapska, Joanna Smyczyńska, Michał Rabijewski
303-319
Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Część II. Wykorzystanie potencjału obserwacji cyklu miesiączkowego od menarche do okresu przedkoncepcyjnego w cod
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.318
pdf
Ewelina Kamasz, Natalia Pilarska, Agata Włodarczyk
320-333
Znaczenie traumatycznych narracji porodowych oraz oceny opieki ginekologicznej jako czynnika rozwoju tokofobii w oczach młodych kobiet
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.401
pdf
Dorota Kornas-Biela
334-352
Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.309
pdf
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta
353-363
Ośrodek kompleksowego leczenia endometriozy jako odpowiedź na problemy zdrowotne szczególnej grupy pacjentek
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.317
pdf
Radosław Bernard Maksym, Beata Mariańczyk
364-372
Wpływ karmienia piersią na rozwój endometriozy.
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.316
pdf
Milena Skibińska, Radosław Bernard Maksym
373-378
Podłoże autoimmunologiczne rozwoju endometriozy.
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.315
pdf
Katarzyna Piasecka, Anna Irzmańska-Hudziak
379-388
Problem kontynuacji recept na preparaty antykoncepcji hormonalnej przez pielęgniarki i położne w aspekcie filozoficzno-prawnym
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.321
pdf
Grażyna Domanowska
389-406
Stres i wzrost pourazowy w kontekście obrazu ciała i płodności u kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.325
pdf
Katarzyna Jankowska, Michał Rabijewski, Natalia Suszczewicz
407-418
Infekcje urogenitalne u mężczyzn jako przyczyna niepłodności
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.338
pdf
Olimpia Janz, Joanna Smyczyńska
419-429
Zakażenia pasożytnicze a płodność
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.322
pdf
Karolina Kołażyk
430-441
Psychoterapia jako czynnik wspomagający w leczeniu niepłodności
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.330
pdf (English)
Zoreslava Horodenchuk, Oksana Furman, Halyna Datsko
442-461
Zastosowanie naprawczej medycyny rozrodu w leczeniu niepłodnośći i poronienia nawracającego w praktyce ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej w Ukrainie
https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.333
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery