Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 46 Nr 2 (2021)
Opublikowano czerwca 28, 2021

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
Anna Lipska, Wanda Zagórska
7-26
Crossing the threshold. Emerging adulthood as an elaborate liminal phase of the rite of passage
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.838
pdf (English)
Iryna Durkalevych
27-49
Building a culture of relationships in educational space using the design thinking method: Budowanie kultury relacji w przestrzeni edukacyjnej metodą design thinking - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.771
pdf (English)
Aleksandra Hoffmann-Wróblewska, Karolina Janik, Anastazja Zawiślak
50-63
Internet and its role in selected aspects of everyday life of adolescents
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.770
pdf (English)
Anna Wołpiuk-Ochocińska
64-76
Communication and online activities undertaken by Internet users satisfied with their lives - research report
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.803
pdf (English)
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
77-117
The role of family communication in shaping the quality of adult sibling interpersonal relationships and the opinions about the social world : Rola komunikacji rodzinnej w kształtowaniu jakości relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw i opinii o świecie społecznym - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.792
pdf (English)
Karolina Wróbel
118-128
The specific nature of communication in the family system
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.809
pdf (English)
Andrzej Dakowicz, Lidia Dakowicz
129-141
The quality of marital communication of spouses with a higher and lower level of satisfaction with their relationship
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.797
pdf (English)
Iwona Janicka, Alicja Wnuk
142-172
Communication of partners in intercultural marriages: Komunikacja partnerów w małżeństwach międzykulturowych - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.871
pdf (English)
Marta Komorowska-Pudło
173-204
Family-of-origin ties and relationships and how they affect dealing with one’s own marital conflicts
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.829
pdf (English)
Monika Kornaszewska-Polak
205-221
The crisis of dialogue and relationship in marriage in the perspective of the attachment theory
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.839
pdf (English)
Maria Ryś, Zofia Krasowska, Natalia Witerek
222-260
Attachment styles in children. Attachment Styles in the Family of Origin (ASFO): Style przywiązania w okresie dzieciństwa. Skala do badania Stylu Przywiązania w Rodzinie Pochodzenia (SPRP) - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.844
pdf (English)
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka , Tadeusz Pietras
261-269
Logotherapy – an attempt to establish a new dialogue with one’s own life
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.811
pdf (English)
Borys Jacek Soiński OFM
270-317
Theology and psychological concepts of religiosity. The possibilities for interdisciplinary cooperation: Teologia a psychologiczne koncepcje religijności. Możliwość współpracy interdyscyplinarnej - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.777
pdf (English)
Jerzy Smoleń
318-340
Interpersonal communication versus building priestly community: Komunikacja interpersonalna a budowanie wspólnoty kapłańskiej - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.842
pdf (English)
Paweł Mazanka
341-356
Cardinal Stefan Wyszyński – a man of dialogue
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.863
pdf (English)
Sławomir Bukalski
357-396
Marital dialogue and dialogue with God in the lives of saints. Luigi and Maria Quattrocchi and Louis and Zelia Martin: Dialog małżeński oraz dialog z Bogiem w życiu świętych. Alojzy i Maria Quattrocchi oraz Ludwik i Zelia Martin - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.784
pdf (English)
Roman Marcinkowski
397-412
Interreligious dialogue in the Polish lands in the 18th century
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.830
pdf (English)
Szymon Dąbrowski
413-443
The dialogue and meeting in the pedagogical concept Józef Tischner: Dialog i spotkanie w myśli pedagogicznej ks. Józefa Tischnera - Article in two languages
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.856
pdf (English)
Michał Latawiec, Anna Latawiec
444-458
Dialogue as a tool in nature conservation
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.834
pdf (English)
Edyta Wolter
459-479
Educational aspects of nature protection in the Second Polish Republic (1918-1939)
https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.773
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery