Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 41 Nr 1 (2020)
Opublikowano marca 31, 2020

OPIS CZASOPISMA
Wersja beta strony czasopisma. Pełne archiwum znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio jest publikowany od roku 2010 przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych. Artykuły naukowe publikowane w kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki oraz relacji nauki i wiary.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067
Piotr Karpiński
6-22
Miłość bez bycia. Fenomenologia miłości Jean-Luca Mariona
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.209
pdf (English)
Sławomir Bukalski
23-38
Jakość narzeczeństwa w kontekście stylów przywiązaniowych
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.226
pdf
Marek Czachorowski
39-48
Norma personalistyczna, przyjaźń a dar osoby dla osoby w Karola Wojtyły filozofii małżeństwa
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.228
pdf
Edyta Wolter
49-57
Relacje w rodzinie na wybranych przykładach polskiego dziedzictwa kulturowego
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.213
pdf (English)
Bogusława Filipowicz
58-88
Więź między rodziną starożytną a Logos w tekstach patrystycznych (komentarze do J 1, 1-18)
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.214
pdf (Français (France))
Piotr Czajkowski
89-96
Interpretacja czwartego przykazania Dekalogu w chorwackiej literaturze katechetycznej w dobie kontrreformacji
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.217
pdf
Katarzyna Iwanicka
97-113
Zmiana w życiu pary jaką są zaręczyny a wymiary komunikacji w diadzie takie, jak: wsparcie, zaangażowanie oraz deprecjacja
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.218
pdf
Beata Ziółkowska, Kinga Ziółkowska
114-128
Obraz ciała u kobiet w ciąży oraz w połogu w zależności od zaangażowania w aktywność fizyczną
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.245
pdf
Małgorzata Weryszko
129-143
Miłość małżeńska – uwarunkowania powodzenia fundamentalnej relacji w rodzinie
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.220
pdf
Anna Wołpiuk–Ochocińska
144-164
Kobiecość i męskość i role z nim związane w opinii osób różniących się płcią psychologiczną
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.221
pdf
Dominika Żukowska-Gardzińska
165-173
Indywidualizm kulturowy w kontekście małżeństwa i rodziny
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.222
pdf
Katarzyna Nosek-Kozłowska
174-185
Rodzina – podstawowa forma życia społecznego w perspektywie teorii systemowej
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.224
pdf (English)
Elżbieta Greszta, Maria Ryś, Paulina Trębicka
186-205
Typy par rodzicielskich – współzależność postaw rodzicielskich w diadzie
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.225
pdf
Anna Elżbieta Wańczyk-Welc, Małgorzata Marmola
206-223
Relacje w rodzinie pochodzenia a jakość małżeństwa u rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.229
pdf
Agnieszka Pisarska
224-240
Psychologiczne i prawne aspekty dobra dziecka
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.230
pdf
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
241-259
Familizm a orientacja wspólnotowa i materializm w okresie dorosłości
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.231
pdf
Karolina Kołażyk
260-269
Rola dziadków we współczesnej rodzinie. Funkcjonowanie rodzin wielopokoleniowych z perspektywy psychologii
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.232
pdf
Anna Leszczyńska-Rejchert, Kinga Lisowska
270-281
Tradycje chrześcijańskie źródłem kultury duchowej środowiska rodzinnego w wypowiedziach matek, córek, wnuczek. : Kresowiacy na Warmii i Mazurach
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.244
pdf
Marta Filipowicz
282-291
W szkole ubogich rodzin – rozważania wokół pytania „Czego uczą nas ubogie rodziny”: Analiza poglądów o. Józefa Wrzesińskiego
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.234
pdf
Maria Jankowska
292-313
Rodzinne uwarunkowania agresji u młodzieży w końcowej fazie adolescencji
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.236
pdf
Aneta Sylwia Baranowska
314-329
Transnarodowe macierzyństwo. Matka w roli migrantki zarobkowej
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.237
pdf
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras
330-339
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie – wartość czy cierpienie?
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.238
pdf
Elżbieta Greszta, Maria Ryś, Paulina Trębicka, Lidia Hoffer-Buczkowska
340-358
Poczucie więzi ze współmałżonkiem a poziom stresu i wypalenie się sił psychicznych u rodziców dzieci z autyzmem
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.239
pdf
Katarzyna Czubak
359-370
Komponenty emocjonalne w miłości u osób z niewłaściwie ukształtowaną osobowością
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.240
pdf
Dominika Zarosińska, Jacek Śliwak
371-387
Religijność a jakość i trwałość małżeństw żon anonimowych alkoholików
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.241
pdf
Justyna Jastrzębska
388-394
Przeciwdziałanie przemocy domowej w Polsce: Problematyka stosowania i ewaluacji metod
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.242
pdf (English)
Maria Łukaszek
395-412
Prostytucja jako element obyczajowości seksualnej mężczyzn niedostosowanych społecznie wyrazem aprobaty seksu bez miłości
https://doi.org/10.34766/fetr.v41i1.243
pdf
Wyświetl wszystkie numery