Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Quarterly Journal Fides et Ratio, Issue 57(1)2024, Love, Marriage, Family Interdisciplinary Approach

Aktualny numer

Tom 57 Nr 1 (2024)
Opublikowano marca 26, 2024

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
100 punktów na ICI Journals Master List od 2021 !

- nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki teologiczne.

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio. Jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

100 punktów CI Journals Master List 2021

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery