Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 45 Nr 1 (2021)
Opublikowano marca 26, 2021

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf
Małgorzata Weryszko
6-16
Współczucie wobec samego siebie. Przegląd badań
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.699
pdf
Mikołaj Stolarski
17-29
Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Motywów Ja
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.456
pdf
Madalena Parzyszek
30-40
Jak zrealizować wspólny projekt pt. „Małżeństwo”? Papieża Franciszka koncepcja przygotowania do małżeństwa
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.700
pdf
Andrea Sconosciuto Sconosciuto
41-48
Miłość małżeńska i małżeństwo kanoniczne
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.704
pdf (English)
Anastazja Sorkowicz
49-65
Nauczanie Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie a wybrane wyzwania związane z rodzicielstwem
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.462
pdf
Iwona Janicka, Justyna Kunikowska
66-79
Zaangażowanie małżeńskie partnerów religijnych
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.707
pdf
Beata Krajewska
80-91
Okna życia - idea, kontrowersje, doświadczenia
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.763
pdf
Małgorzata Stańczak
92-103
Otoczenie społeczne rodzin dzieci zdolnych
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.709
pdf
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
104-124
Wybaczanie i wdzięczność jako predyktory jakości relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.695
pdf
Katarzyna Nosek-Kozłowska
125-136
Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.694
pdf (English)
Joanna Sikora
137-157
Postawy rodzicielskie a wypalenie rodzicielskie. Mediacyjna rola aleksytymii, depresji i podejmowanych strategii radzenia sobie ze stresem
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.702
pdf
Nikolina Kolendo, Helena Wronka
158-166
Depresja wśród dzieci i młodzieży – przebieg, leczenie oraz wpływ na system rodzinny
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.461
pdf
Kinga Lisowska, Majka Łojko
167-181
Zintegrowany system wsparcia rodzin doświadczających problemu ubóstwa w województwie warmińsko-mazurskim
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.711
pdf
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka , Tadeusz Pietras
182-189
Systemowe rozumienie rodziny a schizofrenia - czy koncepcja matki schizofrenogennej wytrzymała próbę czasu? Is the conception of schizophrenogenic mother still current?
https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.708
pdf
Wyświetl wszystkie numery