Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 44 Nr 4 (2020)
Opublikowano grudnia 19, 2020

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA:

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2020)

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia 2021)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia 2021)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca 2021)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października 2021)

CAŁY NUMER
pdf
Irena Grochowska
7-22
Wiara jako cnota intelektualna według Świętego Tomasza z Akwinu
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.457
pdf
Michał Kumorek
23-38
Antropologiczne implikacje visio beatifica we współczesnych próbach obrony wszechwiedzy Chrystusa
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.439
pdf
Piotr Karpiński
39-52
Zakład Pascala w czasach po „śmierci Boga”
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.431
pdf
Marzena Dobosz
53-62
Spotkanie na pograniczu – wiara i rozum w budowaniu międzykulturowego dialogu
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.432
pdf
Dominika Żukowska-Gardzińska
63-72
Dialog w myśli Karola Wojtyły – polska perspektywa
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.446
pdf (English)
Monika Maria Kowalczyk
73-85
Funkcja poznawcza sztuki religijnej na podstawie „Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów”
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.437
pdf
Aneta Borowik
96-104
Idea i racjonalizm w architekturze sakralnej Henryka Buszki i Aleksandra Franty
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.425
pdf
Zofia Załęska
105-120
Ikonograficzny język tańca średniowiecznego
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.427
pdf
Iwona Jabłońska
121-131
Rola dialogu w życiu człowieka
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.423
pdf
Józef Młyński
132-148
Rodzina fundamentem trwałości społeczeństwa
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.447
pdf
Katarzyna Knopp
149-163
Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży a ich funkcjonowanie w relacjach z rówieśnikami
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.442
pdf
Marzenna Nowicka
164-176
Młodzi z pokolenia Z i Alpha jako zadanie dla pedagogów, czyli o konieczności „łapania fali”
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.436
pdf
Iryna Durkalevych
177-189
Rozwój kreatywności studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.435
pdf
Pavel Larionov
190-208
W stronę psychologii środowiskowej: właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Tożsamości Środowiskowej
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.452
pdf
Aleksandra Samełko
209-219
Ważne wartości dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.422
pdf (English)
Edyta Wolter
220-234
Idea ochrony przyrody oraz edukacyjne implikacje rocznika pt. “Ochrona Przyrody” w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.448
pdf (English)
Norbert Mojżyn
235-249
„Ogłuszająca cisza i niepokojąca pustka” Symboliczne znaczenie pustki w przekazach fotograficznych i medialnych z Watykanu w związku z pandemią Covid 19
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.441
pdf
Arkadiusz Karapuda
250-258
Pocztówka z domu – próba artystycznej wspólnoty w czasie społecznej izolacji
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.430
pdf
Piotr Dejneka
259-271
O dezinterpretacji koncepcji populizmu w twórczości Margaret Canovan
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.444
pdf (English)
Łukasz Kucharczyk
272-284
Ponowoczesność jako epidemia? Wokół "Dziennika kwarantanny" Tomasza Burka
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.453
pdf
Anna Wiśnicka
285-299
Wybrane zagadnienia promocji i percepcji designu w okresie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.426
pdf
Małgorzata Wrześniak; Małgorzata Biniecka
300-313
Epidemie e terapie nei millenni: Epidemics and therapies over the millennia
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.454
pdf (English)
Anna Kupryjaniuk, Michał Sobstyl, Tadeusz Pietras
314-321
Jakość życia, deficyty funkcji poznawczych i depresja w chorobie Parkinsona : Quality of life, cognitive deficits and depression in Parkinson's disease
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.434
pdf
Joanna Ruczaj
322-333
Logoterapia w kontekście suicydologii: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 1.
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.420
pdf
Joanna Ruczaj
334-348
Wola sensu w biegu życia: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 2.
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.421
pdf
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras
349-358
Wielowymiarowe aspekty życia osób z psychozą – studium egzystencjalne: AN EXISTENTIAL STUDY
https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.433
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery