KWARTALNIK NAUKOWY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA
ZASADY RECENZJI
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE Z:
PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW
TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW:
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ - UJĘCIE INTEGRALNE
(W OPRACOWANIU)

FIDES ET RATIO - W NAUCE, KULTURZE I SZTUCE
(DO 30 LISTOPADA 2019 ROKU)


INFORMUJEMY, ŻE TESTOWANA JEST NOWA STRONA KWARTALNIKA,
PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI SCOPUS.
PO URUCHOMIENIU NOWEJ STRONY ARTYKUŁY DO PUBLIKACJI
BĘDĄ ZGŁASZANE JEDYNIE PRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY,
SPRAWDZAJĄCY POPRAWNOŚĆ WYMOGÓW FORMALNYCH.
JEDYNIE POPRAWNIE PRZYGOTOWANE ARTYKUŁY BĘDĄ WYSYŁANE DO RECENZENTÓW.

NOWA STRONA

NUMER TRZYDZIESTY ÓSMY
NUMERY ARCHIWALNE
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO