KWARTALNIK NAUKOWY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA
ZASADY RECENZJI
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE Z:
PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW


INFORMUJEMY, ŻE DZIAŁA JUŻ NOWA STRONA KWARTALNIKA,
PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z WYMOGAMI SCOPUS.
NOWA STRONA
STAŁE TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA:
MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA
UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
(do 10 marca)

DIALOG, KOMUNIKACJA
UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
(do 10 czerwca)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ
UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
(do 10 września)

FIDES ET RATIO
W NAUCE I RELIGII,
W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU
(do 10 grudnia)

NUMER CZTERDZIESTY
NUMERY ARCHIWALNE
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO