KWARTALNIK NAUKOWY
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
PRZESŁANIE KWARTALNIKA

ZASADY PUBLIKACJI
ZASADY RECENZJI

ZAPIS BIBLIOGRAFICZNY

NUMER TRZYDZIESTY SIÓDMY
TEMAT KOLEJNEGO NUMERU:
POROZUMIEWANIE SIĘ, DIALOG, KOMUNIKACJA
UJĘCIE INTEGRALNE
(do 15 czerwca 2019 roku)
OCZEKUJEMY NA ARTYKUŁY ZGODNE
Z PRZESŁANIEM KWARTALNIKA

PROSIMY O PRZYPISY I BIBLIOGRAFIĘ
ZGODNE Z PRZYJĘTˇ W KWARTALNIKU NORMˇ ZAPISU

DO ARTYKUŁU NALEŻY DOŁˇCZYĆ KRÓTKIE STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
ORAZ INFORMACJĘ O AUTORZE
NUMERY ARCHIWALNE
DOTYCHCZASOWE TEMATY
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO