FIDES ET RATIO

NAUKA A WIARA

RELACJE POMIĘDZY WIARĄ
A ROZUMEM
NAUKA A WIARA

Ks. prof. Michał Heller


Nauka a wiara:
konflikt czy współistnienie?

NAUKA A WIARA
BÓG CUDÓW
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
Towarzystwo powstało w 2005 roku
z inicjatywy Prymasa Kard. Józefa Glempa
przy Uniwersytecie Kard. S. Wyszyńskiego.
Pieczę nad działalnością Towarzystwa
sprawuje Metropolita Warszawski
Ks. Kard. Kazimierz Nycz
CELE, ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
CELE I ZADANIA
TOWARZYSTWA
CZŁONKOWIE
ZARZĄD, STATUT
DZIAŁALNOŚĆ
SYMPOZJA
KONCERTY
BIBLIOTEKA
PRZYBLIŻANIE SYLWETEK
ŚWIĘTYCH POLAKÓW
KWARTALNIK NAUKOWY
FIDES ET RATIO
PUBLIKACJE
PIELĘGNOWANIE
PRZESŁAŃ
JANA PAWŁA II
PROPAGOWANIE IDEI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ
OPATRZNOŚCI
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI
OJCZYZNY I ŚWIĄTYNI
PROPAGOWANIE IDEI
WYPEŁNIENIA NASZYCH
ZOBOWIĄZAŃ NARODOWYCH
KONKURS
ZAWIERZYĆ BOŻEJ
OPATRZNOŚCI
FESTYN NA RZECZ ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
PEREGRNACJA
RELIKWII KRWI
BŁ. KS. JERZEGO

NOWENNA
ZA POŚREDNICTWEM
BŁ. KS. JERZEGO

POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ