KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY PIĄTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Wychowanie człowieka zaczyna się
w łonie jego matki
Marzena Zajączkowska
Oddziaływanie rodziców na dzieci
Wiktoria Raczyńska
Teoria rozmytego śladu.
Prezentacja modelu i możliwych jego zastosowań
w odniesieniu do problematyki wychowania
Michał Obidziński
Prawda i wolność w wychowaniu.
Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej
ks. Józefa Tischnera
Ks. Piotr Karpiński
Zaskoczenie światem,
paradoks dorastania i miłość.
Filmowe dylematy
dotyczące wychowania
Joanna Parol
Przestrzeń edukacyjno-wychowawcza
w kręgu zmian –
znaczenie nowych technologii
w pracy z dziećmi i młodzieżą
Agata Majewska
Dylematy współczesnej
edukacji kulturalnej
Małgorzata Wrześniak
Katarzyna Szymańska
O przyczynach oraz efektach
ateizacji edukacji i wychowania.
Uwagi filozoficzne
Paweł Skrzydlewski
Idea of Environmental Protection
in the Press of the Second Republic of Poland
- educational implications
Edyta Wolter
Kulturowe uwarunkowania
praktyk wychowawczych
Magdalena Torzecka
Relacje rodzinne
a zadowolenie z życia
u młodzieży na różnych etapach edukacji
Anna Wołpiuk–Ochocińska
Małgorzata Marmola
Konformizm – recepta
na bezpieczne dopasowanie
czy droga prowadząca
do poczucia osamotnienia?
Dominik Borawski
Wychowani do oszustwa?
Poziom nadziei na sukces
i poczucie własnej skuteczności
u uczniów i studentów
o różnym poziomie nieuczciwości akademickiej
Anna Wołpiuk–Ochocińska,
Anna Englert – Bator
Wychowanie do okazywania szacunku
osobie starszej w rodzinie
– w świetle teorii uczenia się
Weronika Juroszek
Wartościowanie zdrowia
i inteligencja emocjonalna
jako korelaty troski o zdrowie
w grupie rodziców małych dzieci.
Paulina Rosińska
Zaburzony rozwój mowy u dziecka
i jego terapia
Ks. Jan Bielecki,
Kazimierz Jacek Zabłocki
Udział rodziców w procesie
diagnostyczno-terapeutycznym dziecka
Iwona Wrześniewska-Wal
Problemy dotyczące wychowania uczniów
sięgających po narkotyki
Karol Kierzkowski
Zagrożenie fonoholizmem
uczniów klas gimnazjalnych
a rola rodziców w profilaktyce zjawiska
Renata Matusiak
Dylematy wychowawcze matek
samotnie wychowujących dzieci.
Analiza pedagogiczna blogów internetowych
Katarzyna Nosek
Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców
Justyna Anna Gutka
Opieka naprzemienna - w kontekście
rozwodu rodziców i kosztów psychicznych
ponoszonych przez dzieci
Renata Sikora
Elżbieta Trzęsowska-Greszta
Psychologiczna charakterystyka matek
z zaburzeniami odżywiania
Małgorzata Starzomska
Funkcjonowanie rodziny
i postawy rodzicielskie
a ekspresja zachowań anorektycznych
Jakub Błażej
Seksualność osób
niepełnosprawnych intelektualnie
– wybrane problemy
Karol Kierzkowski
Małgorzata Kamińska
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO