KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY SZÓSTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Pojednanie z Bogiem
w teologii Reginalda Garrigou-Lagrange’a
Anna Mandrela
Uwolnić podmiot od jego czynu.
Fenomenologia i hermeneutyka
wybaczenia Paula Ricoeura
Ks. Piotr Karpiński
Przebaczenie –
między psychologią a filozofią człowieka.
Esej filozoficzny
Krzysztof A. Wojcieszek
Artysta jako obserwator świata
i malarz ludzkiego wnętrza.
Przebaczenie i pojednanie w filmie
Joanna Parol
Taking care of environmental protection
and reconciliation with nature
Edyta Wolter
Relacje rodzinne a przebaczenie w rodzinie pochodzenia
i związkach tworzonych we wczesnej dorosłości
Justyna Mróz
Rozumienie przebaczenia w dorosłości.
Perspektywa narracyjno-rozwojowa
Dagmara Musiał,
Vitali Stadolnik, Anna Tęsiorowska,
Kamil Tomaka, Katarzyna Zając
Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi
poprzez pojednanie
w świetle doświadczeń wychowawcy
placówki wsparcia dziennego
Paulina Puszcz
Wybaczanie międzygrupowe
a szerokie identyfikacje społeczne
Katarzyna Hamer
Marta Penczek
Przebaczenie i pojednanie w terapii
Justyna Jastrzębska

Mediacja lekarz – pacjent
- alternatywna forma rozwiązywania sporu
w grupie rodziców małych dzieci.
Iwona Wrześniewska-Wal

Pojednanie z Bogiem i samym sobą
jako wyraz prawdziwej autonomii
wobec postulowanego prawa do eutanazji
Anna Jancewicz
Przebaczenie jako zależność
pomiędzy ofiarą, przestępcą
oraz społeczeństwem
Aneta Anna Kozłowska
Starość zapomniana,
czyli o specyfice funkcjonowania
osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie
Katarzyna Nosek
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO