KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY ÓSMY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
O pięknie kobiecości.
Kobiecość jako wartość
we współczesnym świecie
Katarzyna Olbrycht
W stronę męskiej tożsamości
Krzysztof Kraśniewski

Zagadnienie dotyku
w kontekście rozważań
nad godnością cielesności
osoby ludzkiej
Katarzyna Wac, Joanna Żołnierz,
Jarosław Sak
System rodziny pochodzenia
a jakość związku małżeńskiego
Magdalena Dziedzic

Zachowania i przeżycia związane z pracą
oraz zróżnicowanie ja,
a satysfakcja z małżeństwa u kobiet
Justyna Mróz, Kinga Kaleta

Rodzaj doświadczanych emocji
a zachowania wiążące w romantycznych związkach
u kobiet i mężczyzn w średniej dorosłości
Jarosław Jastrzębski, Anna Drążdżewska,
Małgorzata Nazarewicz, Natalia Przybysz
Komunikacja pomiędzy małżonkami
a ocena jakości związku małżeńskiego
Maria Jankowska
Miłość i wierność podstawami małżeńskiego
oraz rodzinnego szczęścia
Justyna Anna Gutka
Cechy osobowości jako zmienne warunkujące
motywy zostania rodzicami
Maria Magdalena Kwiatkowska,
Katarzyna Kwiatkowska
Psychologiczne uwarunkowania
prawidłowych relacji w rodzinie
Bernarda Bereza,
Diana Szymczuk
Respect for life
as an ecological value
Edyta Wolter

Uwarunkowania małżeńskiego i rodzinnego szczęścia
przedstawione w polskim kinie.
Przegląd wybranych problemów pokoleniowych
Joanna Parol
Papież Rodziny
o szczęściu małżeńskim i rodzinnym
Anastazja Sorkowicz
Współczesna rodzina
na etapie adaptacji
do globalnej ekspansji technologicznej
– szanse i zagrożenia
Katarzyna Lorecka

Dom rodzinny w życiu jedynaka,
czyli sposób postrzegania domu rodzinnego
oraz jego znaczenie dla jedynego
dziecka w rodzinie
Katarzyna Nosek
(Od)budowa szczęścia rodzinnego
w kontekście trudnych doświadczeń
Agata Majewska

Trudne zachowanie dziecka
a praktyki religijne rodziców
dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu
Alicja Kurasz, Tomasz Gosztyła
Rola biegłego psychiatry i psychologa
w kanonicznym procesie o stwierdzenie
nieważności małżeństwa
na przykładzie kan. 1095 KP
Emilia Zyskowska
Rodzina osoby przebywającej
w izolacji więziennej
jako środowisko wsparcia społecznego
Dariusz Sarzała

Przestępstwo jednego członka rodziny
czynnikiem wpływającym na poczucie szczęścia
u pozostałych osób tworzących
wspólnotę rodzinną
Ks. Waldemar Woźniak
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO