KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER JEDENASTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Twórczość i religia
Ks. Romuald Jaworski
Wybrane aspekty dotyczące
twórczych zmian osobowości
o. Marek Tomczyk
Art, artists
and cross-cultural psychology
Marta Wiszniowska–Majchrzyk
Systemy rodzinne
a zachowania twórcze
Maria Jankowska
Twórczość kluczem lepszej
jakości uczenia się
Józef Placha
Rola twórczości w pracy
resocjalizacyjnej
Józef Placha
Przyroda w polskiej twórczości poetyckiej
Edyta Wolter
Kultura muzyczna baroku misyjnego
Teresa Krasowska
O poetyce twórczości kompozytorskiej
Władysława Walentynowicza
Anna Szarapka
Religious, philosophical and existential dimension
of Gerard Manley Hopkins’ poetry
Joanna Stolarek
Thomas Bernhards Werke
auf den zeitgenössischen Bühnen Polens
- eine Diskussion über die Begriffe „Mutation“ und „Adaption“
Sara Tiefenbacher
Teatralizacja życia społecznego
Olga Wojtasik
Konserwacja i rekonstrukcja zabytków
w świadomości studentów Teologii UKSW
ks. Norbert Mojżyn
Problematyka rewaloryzacji
zamojskiego zespołu zabytkowego
Maria Sarnik-Konieczna
Założenie pałacowo-ogrodowe
Pałacu Branickich w Białymstoku
Ks. Tomasz Grabowski
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO