KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYNASTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Podstawowe powołanie mężczyzny
ks. Bronisław Mierzwiński
Wychowanie do męskości w szkołach zróżnicowanych
Marcin A. Stradowski
Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka
dla procesu edukacji dzieci w ogólnej tendencji
kultury ponowoczesnej
Edyta Wolter
Rozwój chłopców w okresie dorastania
a uzależnienie od pornografii

Michał Bebrysz

Mężczyzna na miarę Chrystusa.
Inspiracje do samowychowania w nauczaniu Jana Pawła II
Grzegorz Grochowski
Mężczyzna jako mąż i ojciec
ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Jana Pawła II
Józef Placha
Mężczyzna wobec życiowych wyzwań
Agata Powojewska


Męskość w trzech wymiarach społecznych:
mężczyzny, męża i ojca
w percepcji studentów i studentek
Joanna Pracka, Tomasz Sztajerwald
W poszukiwaniu radykalnej transcendencji.
Ojciec i syn w filozofii E. Lévinasa
ks. Piotr Karpiński

Męskość zięcia w percepcji teścia
na podstawie Krystyny córki Lavransa
S. Undset
Weronika Juroszek
Postawy rodzicielskie ojca a styl przywiązaniowy
w dorosłych relacjach córki
Maria Jankowska
Miscellaneous aspects of masculinity
in Ian McEwans late 20th century fiction
Joanna Stolarek
Ojcostwo zagubione
Witold StarnawskiW poszukiwaniu przyczyn bigoreksji:
Wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn
uczęszczających do siłowni
w świetle wyników badań własnych
Małgorzata Starzomska, Monika Cylwik
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO