KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER SZESNASTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
U podstaw tożsamości
osobowej człowieka
Ks. Tomasz Duma
Tożsamość osobowa człowieka
w ujęciu pedagogiki chrześcijańskiej
Józef Placha
Paul Riceur:
W poszukiwaniu tożsamości człowieka
Ks. Piotr Karpiński
Relacyjne znaczenie płci
dla tożsamości człowieka
z perspektywy personalityczno-teologicznej

Ewa Szostok

Zagubiona osoba czy agresor?
Bioetyka o tożsamości ciąży ektopowej
Paweł Jaranowski
Ecological values
in the lives of adults
Edyta Wolter
Nieukształtowana tożsamość
a niedostosowanie społeczne
Marcin A. Stradowski


Jak różne są dorosłe dzieci
wychowywane przez rodziców żyjących
z związkach homoseksualnych?
Wnioski z nowego badania struktur rodzinnych
Mark Regnerus
Dorosłe dzieci wychowywane
przez homoseksualnych rodziców.
Komentarz i refleksje na marginesie
raportu Marka Regnerusa
Andrzej Margasiński

Wychowanie w rodzinie czy przemoc?
Przejawy toksycznej pedagogiki rodzinnej
i jej skutki w aspekcie typów rodziny
D. Fielda
Marta Komorowska-Pudło
Existential quest for identity
and individuality in Katherine Anne
Porter’s Ship of Fools
Joanna Stolarek
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO