KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DZIEWIĘTNASTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Relacje rodzinne fundamentem tożsamości
i egzystencji społecznej człowieka
Ks. Piotr Mazurek
Znaczenie pierwszej relacji
w życiu człowieka
Urszula Tataj-Puzyna, Dorota Sys
Autorytet a wychowanie.
Czy możliwe jest wychowanie
bez autorytetu?
Dorota Wakulska
Motywowanie do szczęścia
poprzez wspieranie autonomii dziecka
- perspektywa teorii autodeterminacji

Ewa Wojtowicz
Wzajemna miłość.
Sztuka filmowa o relacjach w rodzinie
Joanna Parol


The proposed family relations
presented on selected examples
of the Polish ideational culture model
with respect to social roles within a marriage
Edyta Wolter
Jakość relacji pomiędzy małżonkami
posiadającymi i nieposiadającymi rodzeństwo
Marta Komorowska-Pudło

Transgresyjna analiza funkcjonowania małżonków
o wyższym i niższym poziomie
zadowolenia ze swojego związku
Andrzej Dakowicz


System rodziny pochodzenia,
a poczucie własnej wartości i oczekiwania od małżeństwa
u młodych dorosłych
Agnieszka Marta Strzeszewska
Role pełnione w systemie rodziny pochodzenia
a oczekiwania od małżeństwa i hierarchia wartości
u młodych dorosłych
Paweł Bodzon
Relacje rodzinne
w podsystemie dorosłego rodzeństwa
Katarzyna Walęcka-Matyja

Relacje syna z ojcem
a decyzja o małżeństwie
Weronika Juroszek
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów.
Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
Ewelina Jastrzębska

Style wychowania samotnych matek
a zachowania agresywne ich nastoletnich dzieci
Katarzyna A. Knopp
Magdalena Pudzianowska-Śliwka
Typ relacji w rodzinie
a ryzyko depresji w fazie dorastania
- w ujęciu teorii systemowej rodzin
Elżbieta Trzęsowska-Greszta
Renata Sikora, Wiktoria Magdalena Kopeć

Przemoc w rodzinie
a przestępstwo znęcania się
unormowane w art. 207 kodeksu karnego
Marcin Kamiński

KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO