KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY PIERWSZY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Wychowanie jako system
wzajemnych oddziaływań
rodziców i dzieci
Maria Jankowska
Potrzeba samowychowania
w budowaniu cywilizacji miłości
s. Elwira Estera Balcer ISSM

Problematyka wychowania chrześcijańskiego
w ponowoczesnym społeczeństwie
Ewelina Marta Mączka
Współdziałanie rodziców i Kościoła
na rzecz katolickiego wychowania dzieci
Paweł Głuchowski
Rola postaw rodzicielskich
w kształtowaniu się poczucia kontroli
u dzieci przedszkolnych
Jarosław Jastrzębski, Monika Baranowska
Wsparcie społeczne rodziców
w percepcji dzieci w wieku 10 – 13 lat
Renata Sikora
„INTEGRACJA – EMPATIA – KOMUNIKACJA”:
Program treningu
kompetencji społecznych dla dzieci
Agata Grabowska, Katarzyna A. Knopp, Małgorzata Paź


Kompetencje skutecznego
wychowawcy-socjoterapeuty
Maria Chmielewska
Wielki i ważny świat człowieka w sztuce filmowej.
Wychowawca jako „człowiek z kamerą”
Joanna Parol
Rozrywka. Ujecie w perspektywie
koncepcji działania w czasie
Michał Obidziński
Człowiek w muzeum,
czyli rzecz o edukacji, wychowaniu
i rozrywce
Emilia Zduńczyk

Przez odpowiedzialność
do kultury ekologicznej
Michał Latawiec

Education for nature conservation
in the year's issue "Wierchy"
Edyta Wolter


Reakcja na nowy obiekt
u dzieci z autyzmem, zespołem Downa
i o prawidłowym rozwoju
w świetle rozważań o wychowawczej
funkcji zabawy
Grażyna Domanowska
„Spróbuj tylko nas zawieść…”
– Środowisko rodzinne osób
z jadłowstrętem psychicznym
i z narcystycznym zaburzeniem osobowości
Małgorzata Starzomska
Terapia systemowa rodziny
dotkniętej migracją do krajów
Unii Europejskiej
ks. Paweł Landwójtowicz
Romowie w ukraińskim
systemie edukacji
Roman Kordonskyy
Wielowymiarowa terapia osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków
jako wychowanie do wolności
i odpowiedzialności
Marcin Stradowski
Wychowanie religijne
w procesie resocjalizacji wychowanków
zakładów poprawczych
Ks. Waldemar Woźniak
Alternatywne formy pracy
resocjalizacyjno–terapeutycznej
w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku
Paweł Niewodowski
Wpływ uwięzienia na poziom nadziei,
lęku i depresji
– na przykładzie wychowanków
zakładów poprawczych
Elżbieta Trzęsowska-Greszta,
Paweł Niewodowski
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO