KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DWUDZIESTY DRUGI
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Homo religiosus
we współczesnym świecie –
pojęcie religijności
Ks. Tomasz Borkowski
Strategie komunikacji prorockiej
w aspekcie historycznym
Anna Jagusiak
Topografia religijna
wobec otaczającego świata
Maria Rogińska
Nie tylko wiedza,
ale i postawa wiary …
Wojciech Szolek
Funkcjonowanie psychospołeczne
a nawrócenie religijne
Borys Jacek Soiński OFM


Człowiek wobec otaczającego świata
z perspektywy psychologii ewolucyjnej.
Pytanie o przyszłość religii
w życiu człowieka
Kamil Chrustowski
Ponowoczesna (nie)potrzeba religijności,
czyli refleksje dotyczące
nowej duchowości
Ewelina Marta MączkaCzy Encyklika Papieża Franciszka
Laudato Si' jest wołaniem
o samego człowieka
czy o jego styl życia?
Irena Grochowska
Wkład ekologicznej
hermeneutyki Biblii
w budowanie prawidłowych relacji
społeczności ludzkiej
ze środowiskiem naturalnym
Tomasz Twardziłowski
Postawy „być” czy „mieć” –
rozwój czy upadek współczesnego człowieka
Joanna Zawadzka
Prawda człowieka
i prawda o człowieku
jako zadanie samowychowawcze
Seweryn Leszczyński
Czy kryzys psychiczny
może być potencjalnym
elementem duchowego rozwoju?
Analiza wybranych studiów przypadku
Krzysztof A. Wojcieszek
Ciało „produktem” kultury,
czyli o poszukiwaniu własnej cielesności
Janusz Ruciński


Relatywizm kulturowy
a uniwersalizm Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
Małgorzata Kamińska
Walka i jedność
człowieka ze światem.
Kino a Wyprawa Bohatera
w poszukiwaniu siebie i świata
Joanna Parol

Man to nature
Edyta Wolter
Standardy jakości żywności
zabezpieczeniem przed mikotoksynami
Maciej Sierakowski
Zdrowie człowieka
w świetle filozofii chińskiej
Karol Kierzkowski
Dysfunkcja w odniesieniu
do prawdy o rzeczywistości,
jako cecha charakterystyczna uzależnień
Ewa Agnieszka Pichola
Korzyści i zagrożenia
funkcjonowania człowieka
w przestrzeni wirtualnej
Marcin A. Stradowski
Relacje między resocjalizacją
a pracą socjalną
Ks. Waldemar Woźniak

Satysfakcja z życia,
samoocena i poziom odczuwanego stresu
u osób w okresie późnej dorosłości
uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku
Magdalena Dziedzic
Polityczne zaangażowanie
słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Maria Kubis
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO