KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER ÓSMY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Przyczyny i przejawy
uzależnienia od alkoholu
Anna Kościan
Specyfika kobiecego uzależnienia
od alkoholu
Kamila Dudek
Współuzależnienie oraz fazy przystosowania się
do życia w rodzinie
z problemem alkoholowym
Hubert Kalkowski
Uzależnienie interpersonalne
a jakość związku małżeńskiego
Maria Chmielewska
Problemy zdrowia, edukacji,
wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania
dzieci matek pijących
alkohol w ciąży
Krzysztof Liszcz
Społeczne i rodzinne
uwarunkowania uzależnień
u dzieci i młodzieży
Piotr Ulman
Wspólnota Cenacolo
- drogą wyjścia z uzależnienia
Agnieszka Misztal
Role pełnione w rodzinie
z problemem alkoholowym
a poczucie własnej wartości
i relacje interpersonalne z najbliższymi
u Dorosłych Dzieci Alkoholików
Maria Ryś
Kompetencje społeczne
i inteligencja emocjonalna
u Dorosłych Dzieci Alkoholików
Maria Jankowska, Alicja Sadowska
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO