KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER DZIEWIĄTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Pedagogiczno-rodzinny
wymiar niepełnosprawności
Józef Placha
Problemy rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym
Kazimierz Jacek Zabłocki
Wojciech Brejnak
Psychospołeczne następstwa
niepełnosprawności
Iwona Siciarz
Pojęcie niepełnosprawności
w pracach naukowców
białoruskich i rosyjskich
Wiktor Savosh
Narodziny dziecka
z zespołem Downa
Bogumiła Pawlina
Jolanta Wójcik

Przeżywanie stresu
traumatycznego w rodzinie
- przyczyny, przebieg, następstwa
oraz proces zdrowienia -
Agnieszka Jankowska
Marek Lotkowski
Jakość związku małżeńskiego
a uzależnienie interpersonalne
Maria Chmielewska
Style przywiązania
u Dorosłych Dzieci Alkoholików
Weronika Juroszek
Magdalena Zglińska
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO