SYMPOZJUM W TROSCE O MIŁOŚĆ
SYMPOZJUM
W TROSCE O MIŁOŚĆ
12 marca 2010 roku
 • Wręczenie medalu Fides et Ratio
  S. prof. Zofii Zdybickiej

 • Jan Paweł II o miłości
  S. prof. Zofia Zdybicka
  (KUL, Lublin)

 • Czy można nakazać miłość? Interpretacja F. Rosenzweiga
  ks. prof. dr hab. Maciej Bała
  (UKSW, Warszawa)
  Część I
  Część II

 • Miłość a przyjaźń
  prof. Teresa Grabińska
  (GWSP)
  Część I
  Część II

 • Miłość w prawdzie - encyklika Benedykta XVI
  dr Irena Grochowska
  (UKSW, Warszawa)

 • Pedagogia miłości
  dr Witold Starnawski
  (UKSW, Warszawa)
  Część I
  Część II
  Tekst

 • Egoizm czy altruizm
  dr Małgorzata Boużyk
  (UKSW, Warszawa)
  Część I
  Część II
  Część III
  Tekst

 • O miłości do Boga, aż do męczeńskiej śmierci. Cud kwiatowy św. Doroty. Obraz Hansa Baldunga Griena
  dr Małgorzata Wrześniak
  (UKSW, Warszawa)

 • Miłość wobec różnic kulturowych
  dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
  (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
  Część I
  Część II

 • Przebaczenie i pojednanie w relacjach miłości
  prof. dr hab. Maria Ryś
  (UKSW, Warszawa)
  Część I
  Część II

 • Miłość jako najpełniejszy sposób wyrażania samego siebie
  dr Maria Jankowska
  (APS, UKSW, Warszawa)

 • Miłość zawsze i wszędzie - credo pedagogiczne Matki Elżbiety Czackiej
  dr Józef Placha
  (UKSW, Warszawa)

 • Miłość Matki Teresy z Kalkuty
  dr Małgorzata Żurakowska
  (KUL, Lublin)

 • Służą Miłości, niosą Miłość
  mgr Maria Wilczek
  Fundacja im ks. J. Pasierba, Warszawa)

 • Służba Miłości w życiu wielkich kapłanów
  mgr Anna Pietraszek
  (reżyser, Warszawa)

  TOWARZYSTWO
  UNIWERSYTECKIE
  FIDES ET RATIO
  STRONA GŁÓWNA


 • 13 marca 2010 roku
 • Homilia w czasie Mszy Świętej rozpoczynającej obrady
  Ks. Abp Kazimierz Nycz
  Metropolita Warszawski

 • Wprowadzenie do obrad
  Ks. Abp Kazimierz Nycz

 • Istota miłości małżeńskiej
  ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński
  (UKSW, Warszawa)
  część I
  część II

 • Porozmawiać z miłością o małżeńskiej miłości
  dr Jacek Pulikowski
  (Duszpasterstwo Rodzin, Poznań)
  Część I
  Część II
  Część III

 • Miłość nie jest kochana!
  ks. dr Marek Dziewiecki
  (UKSW, Warszawa)

 • Dlaczego zgubiliśmy w miłości to co najważniejsze?
  ks. dr Władysław Szewczyk
  (UKSW, Warszawa)
  Film
  Tekst

 • Miłość chroni życie od poczęcia
  dr Antoni Zięba
  (Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Kraków)

 • Potrzeba ochrony miłości małżeńskiej i rodzicielskiej
  dr Urszula Dudziak
  (KUL, Lublin)

 • Szansa dla utraconej miłości
  mgr Małgorzata Walaszczyk
  (Duszpasterstwo Rodzin, Warszawa)

 • Miłość i jej wyzwania na drodze wychowania
  dr Wiesław Poleszak
  (UMCS, Lublin)

 • Potrzeba wychowania do miłości
  mgr Teresa Król
  (Wychowawca, Kraków)  BUDOWANIE CYWILIZACJI MIŁOŚCI

 • Wspierać małżonków w ich rozwoju
  mgr Mirosława Kwas, dr Paweł Kwas
  (Akademia Rodziny)

 • Ruch Czystych Serc
  S. Maria Kwiek
  (Red. Miłujcie się, Poznań)

 • Służyć ubogim - Europejski Rok Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego
  mgr Ewa Tomaszewska
  (UW, Warszawa)

 • Pokochać dziecko z FAS
  dr Krzysztof Liszcz
  (Toruń)

 • Pokochać narkomana
  dr Joanna Łukjaniuk
  (UKSW, Warszawa)

 • Odnaleźć miłość wśród narkomanów.
  Refleksje z pobytu w Cenacolo
  ks. Maciej Chlasta
  (UKSW, Warszawa)

 • Otaczać troską nieuleczalnie chorych
  ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn
  (Tarnów, Limanowa)

 • W służbie umierającym
  prof. Anna Doboszyńska
  (Uniwersytet Medyczny, Warszawa)