O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (ISSN 2082-7067) ukazuje się regularnie on-line od roku 2010. Jest to akademickie czasopismo naukowe o otwartym dostępie, wydawane przez Fundację Fides et Ratio. Fundacja ta została założona przy Towarzystwie Uniwersyteckim Fides et Ratio, działającym przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zrzeszającym wykładowców z kilkunastu uczelni oraz artystów i działaczy społecznych. W Kwartalniku publikowane są artykuły autorów polskich i zagranicznych, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Czasopismo publikuje teksty w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Publikacje w Kwartalniku służą integracji środowisk naukowych różnych uczelni wokół szeroko rozumianej, interdyscyplinarnej refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki związanych z problematyką miłości, małżeństwa, rodziny i wychowania, a także dialogu i komunikacji, życia i płodności oraz relacji fides et ratio w nauce, w religii, w kulturze, w sztuce i w życiu.

W Kwartalniku publikowane są artykuły o wysokim poziomie naukowym dotyczące tych zagadnień opracowanych w ramach  następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Ta interdyscyplinarność pomaga licznym czytelnikom dostrzec złożoność zjawiska i różne jego wymiary.

W Kwartalniku publikują i z opublikowanych artykułów  korzystają pracownicy  naukowi z wielu uczelni (lista uczelni, w których pracują autorzy Kwartalnika została podana na końcu).

Do druku przyjmujemy jedynie artykuły o wysokim poziomie naukowym, stanowiące oryginalne i dogłębne opracowanie danego problemu, z wykorzystaniem najnowszej, fachowej literatury.

Złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstów naukowych i przeglądowych w czasopiśmie jest bezpłatne.
Artykuły publikowane w Kwartalniku dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio. Pełna treść licencji jest dostępna na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów i podania informacji o licencji.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html

 

Autorzy, którzy publikują w Kwartalniku to wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownicy naukowi pracujący na wielu innych uczelniach. Te uczelnie to m.in.: Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Department of Anesthesiology & Critical Care University of Pennsylvania, Faculta de Medicina Universidad Católica San Antonio de Murcia, Hiszpania; Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Psychologii PAN, Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Università degli Studi di Firenze, Włochy; Université Claude Bernard Lyon, Francja; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny  w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet SWPS Warszawa, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.