O czasopiśmie

Cel i zakres czasopisma

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio (ISSN 2082-7067) ukazuje się regularnie on-line od roku 2010. Jest to akademickie czasopismo naukowe o otwartym dostępie, wydawane przez Fundację Fides et Ratio. Fundacja ta została założona przy Towarzystwie Uniwersyteckim Fides et Ratio, zrzeszającym wykładowców z kilkunastu uczelni oraz artystów i działaczy społecznych. W Kwartalniku publikowane są artykuły autorów polskich i zagranicznych, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Czasopismo publikuje teksty w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Publikacje w Kwartalniku służą integracji środowisk naukowych różnych uczelni wokół szeroko rozumianej, interdyscyplinarnej refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki związanych z problematyką miłości, małżeństwa, rodziny i wychowania, a także dialogu i komunikacji, życia i płodności oraz relacji fides et ratio w nauce, w religii, w kulturze, w sztuce i w życiu.

W Kwartalniku publikowane są artykuły o wysokim poziomie naukowym dotyczące tych zagadnień opracowanych w ramach  następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Ta interdyscyplinarność pomaga licznym czytelnikom dostrzec złożoność zjawiska i różne jego wymiary.

Do druku przyjmujemy jedynie artykuły o wysokim poziomie naukowym, stanowiące oryginalne i dogłębne opracowanie danego problemu, z wykorzystaniem najnowszej, fachowej literatury.

Artykuły publikowane w Kwartalniku dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio. Pełna treść licencji jest dostępna na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów i podania informacji o licencji.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum numerów 1-36  znajduje się pod adresem:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html

Archiwum od numeru 37  jest dostępne pod adresem:

https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/issue/archive