Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Maria Ryś, prof.ucz., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Urszula Tataj-Puzyna, Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

dr Irena Grochowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sekretarz

dr Paweł Kwas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Redaktorzy tematyczni

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

nauk społecznych

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. WSEI

dr hab. Maria Ryś, prof.ucz., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

nauk humanistycznych i sztuki

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

nauk teologicznych

prof. dr hab. ks. Roman Bartnicki, Akademia Katolicka w Warszawie

prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Redaktorzy językowi

mgr Zofia Kończewska-Murdzek

dr Krzysztof Kraśniewski

mgr Małgorzata Walaszczyk

Redaktor statystyczny

mgr Karol Kwas 

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. ucz., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prof. Nana Iashvili, Akademia Sztuk Pięknych Tbilisi, Gruzja

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Paolo Puma, Uniwersytet Florencki, Włochy

dr Oxana Remeniaka, Akademia Mohylańska w Kijowie, Ukraina

prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Mária Slivková, OZ Felix Familia, Słowacja

 

Recenzenci

Felicity Agwu Kalu PhD, Queen’s University, Belfast, Irlandia Północna

dr Barbara Baranowska, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. ks. Roman Bartnicki, Akademia Katolicka w Warszawie

dr Grażyna Bączek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Agnieszka Bender, prof. ucz., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. ks. Jan Bielecki, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. dr Matteo Campagnaro, Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum

dr Denise Côté-Arsenault, RN, CPCLC, FNAP, FAAN, Saint Louis University

prof. dr hab. Csontos Ladislav, Trnava University

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Agata Czarnecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Uniwersytet Warmińsko Mazurski

dr hab., prof. ucz. Urszula Dudziak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. n. med. René Ecochard, Université Claude Bernard Lyon, Francja

prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych, Państwowa Akademia Nauk

dr Maria Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

professor Tomasz Kaźmierski, Polski Uniwersytet na Obczyźnie – PUNO, Londyn, Wielka Brytania

mgr Iwona Kiersnowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Aleksandra Kimball, Warner Brothers Studios, USA

dr Katarzyna Knopp, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 dr hab. Marta Komorowska-Pudło, (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. ucz., (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr Monika Kornaszewska-Polak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Jolanta Kraśniewska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Grażyna Koszałka, Hamburg, Polish Pastoral Counsil of Western Europe

dr hab. Teresa Krasowska, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Krokos, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, em. prof., Uniwersytet Śląski

dr Paweł Kwas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Paweł Mazanka, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Alina T. Midro, (Uniwersytet Medyczny w Białystoku)

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

dr Marta Osuchowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. ucz., Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr n. med. Wojciech Puzyna, Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

dr Katerina Ratislavowa, University of West Bohemia in Plzeň, Czech Republic

dr hab. Maria Ryś, prof.ucz., Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Borys Soiński, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Małgorzata Starzomska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Justyna Stępkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Dorota Sys, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

dr hab. Jacek Śliwak, prof. ucz., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Elżbieta Tracewicz, Life Adjustment Center, USA

dr Urszula Tataj-Puzyna, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Joeri Vermeulen, Vrije Universiteit Brussel, Belgia

dr Paulina Wesolowska, Medical University of Vienna

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. ucz., Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Juliet Wood, Bournemouth University, Wielka Brytania

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie