Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Maria Ryś, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Urszula Tataj-Puzyna, (Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

dr Irena Grochowska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 Sekretarz

dr Paweł Kwas, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Redaktorzy tematyczni:

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, (Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

nauk społecznych

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. WSEI

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

nauk humanistycznych i sztuki

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

nauk teologicznych

prof. dr hab. ks. Roman Bartnicki, (Akademia Katolicka w Warszawie)

prof. dr hab. Adam Skreczko, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Redaktorzy językowi

mgr Zofia Kończewska-Murdzek

mgr Krzysztof Kraśniewski

mgr Małgorzata Walaszczyk

Redaktor statystyczny

mgr Karol Kwas

Koordynator ds. Rozwoju Kwartalnika

dr Dorota Sys, (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

 

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Tadeusz Biesaga, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, (Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. ucz., (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

prof. Nana Iashvili, (Akademia Sztuk Pięknych Tbilisi, Gruzja)

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski,  prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Paolo Puma, (Uniwersytet Florencki, Włochy)

dr Oxana Remeniaka, (Akademia Mohylańska w Kijowie, Ukraina)

prof. dr hab. Adam Skreczko, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Mária Slivková, (OZ Felix Familia, Słowacja)

Recenzenci:

prof. dr hab. ks. Roman Bartnicki, (Akademia Katolicka w Warszawie)

dr Grażyna Bączek, (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Agnieszka Bender, prof. ucz., (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. ks. Jan Bielecki, prof. UKSW, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab.  Csontos Ladislav, (Trnava University)

dr Agata Czarnecka, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, (Wydział Nauk Medycznych UWM)

prof. n. med. René Ecochard, (Université Claude Bernard Lyon, Francja)

prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski, (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska, (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie)

prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, (Instytut Badań Systemowych, Państwowa Akademia Nauk)

dr Maria Jankowska, (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

mgr Aleksandra Kimball, (Warner Brothers Studios, USA)

dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. ucz., (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 dr hab. Marta Komorowska-Pudło, (Uniwersytet Szczeciński)

dr Monika Kornaszewska-Polak, (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Jolanta Kraśniewska, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Grażyna Koszałka, (Hamburg, Polish Pastoral Counsil of Western Europe)

dr hab. Teresa Krasowska, prof. ucz., (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Jan Krokos, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Henryk Krzysteczko, (em. prof. Uniwersytet Śląski)

dr Paweł Kwas, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Paweł Mazanka, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Alina T. Midro, (Uniwersytet Medyczny w Białystoku)

dr Elżbieta Napora, (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, (Uniwersytet Śląski)

dr Marta Osuchowska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. ucz., (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

prof. dr hab. Jan Przybyłowski, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr n. med. Wojciech Puzyna, (Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie)

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, (Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

dr hab. Maria Ryś, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Adam Skreczko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Borys Soiński, prof. ucz., (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Małgorzata Starzomska, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Dorota Sys, (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

dr hab. Jacek Śliwak, prof. ucz., (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr Elżbieta Tracewicz, (Life Adjustment Center, USA)

dr Urszula Tataj-Puzyna, (Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

 dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Paulina Wesolowska, (Medical University of Vienna)

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. ucz., (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości)

mgr Aleksandra Woś-Mysliwiec, (President of Policy Committee, USA)

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.,  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz., (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)