Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab., prof. UKSW, Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu

dr Irena Grochowska

Sekretarz

dr Paweł Kwas

Redaktorzy tematyczni:

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak

nauk społecznych

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. WSEI

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

nauk humanistycznych i sztuki

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW

nauk teologicznych

prof. dr hab. Roman Bartnicki

prof. dr hab. Adam Skreczko

Redaktorzy językowi

  • mgr Zofia Kończewska-Murdzek,
  • mgr Krzysztof Kraśniewski,
  • mgr Małgorzata Walaszczyk

Redaktor statystyczny

  • mgr Karol Kwas

Koordynator ds. Rozwoju Kwartalnika

  • dr Dorota Sys

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych UWM),

dr hab. Zbigniew Gaś, prof. WSEI,

prof. Nana Iashvili (Akademia Sztuk Pięknych Tbilisi, Gruzja),

dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW,

dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak,

dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW,

dr hab. Paolo Puma (Uniwersytet Florencki, Włochy),

dr Oxana Remeniaka (Akademia Mohylańska w Kijowie, Ukraina),

prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW),

dr Mária Slivková (OZ Felix Familia, Słowacja).

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie),

dr Grażyna Bączek (Warszawski Uniwersytet Medyczny),

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW,

ks. Jan Bielecki, prof. UKSW,

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny),

dr Agata Czarnecka (UMK),

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych UWM),

prof. n. med. René Ecochard (Professor of Medicine and Public Health,  Université Claude Bernard Lyon, Francja),

prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),

prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz (PAN),

dr Maria Jankowska (APS),

mgr Aleksandra Kimball (Warner Brothers Studios, USA),

dr Jolanta Kraśniewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),

dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW,

dr Grażyna Koszałka (Hamburg, Polish Pastoral Counsil of Western Europe),

dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM,

prof. dr hab. Henryk Krzysteczko (em. Uniwersytet Śląski,

dr Paweł Kwas (UKSW),

dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW,

prof. dr hab. Alina T. Midro (Uniwersytet Medyczny, Białystok),

dr Elżbieta Napora (AJD),

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski,

dr Marta Osuchowska (UKSW),

dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. UŁ,

prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW),

dr n. med. Wojciech Puzyna (Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie),

dr hab. n. med. Michał Rabijewski (Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie),

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW,

prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW),

dr hab. Borys Soiński, prof. UAM,

dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW,

dr Małgorzata Starzomska (UKSW),

dr Dorota Sys (Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie),

dr Elżbieta Tracewicz (Life Adjustment Center, USA),

dr Urszula Tataj-Puzyna (Warszawski Uniwersytet Medyczny),

dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta, prof. UKSW,

dr Paulina Wesolowska (Medical University of Vienna),

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSKiP,

mgr Aleksandra Woś-Mysliwiec (President of Policy Committee, USA),

dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW,

dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW.