PROCES RECENZJI

  1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio podlega pierwotnie ocenie Redaktora Naczelnego i Rady Redakcyjnej FeR.
  2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redaktora Naczelnego i Radę Redakcyjną SP następuje przekazanie publikacji do tzw. recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami (znawcami) problematyki z danej dyscypliny.
  3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.
  4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.
  6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.