Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Artykuły publikowane w Kwartalniku dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio. Pełna treść licencji jest dostępna na stronie internetowej: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów i podania informacji o licencji.