Polityka prywatności

Polityka prywatności:

DBAMY O PRYWATNOŚĆ AUTORÓW

Jako Towarzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio chronimy prywatność Autorów w trakcie korzystania z naszych serwisów, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy także dane Autorów od strony technicznej. Nie przekazujemy żadnych  danych Autorów podmiotom do tego nieuprawnionym.