Polityka prywatności

Polityka prywatności:

DBAMY O PRYWATNOŚĆ AUTORÓW

Jako Towarzystwo Uniwersyteckie  Fides et Ratio chronimy prywatność Autorów w trakcie korzystania z naszych serwisów, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy także dane Autorów od strony technicznej. Nie przekazujemy żadnych  danych Autorów podmiotom do tego nieuprawnionym.

 
Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w "Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio" jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Artykuły opublikowane w "Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio" są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:
  • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez dodatkowych ograniczeń – nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.