Kontakt
ul. Franciszkańska 3/47
00-233 Warszawa
Polska

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Maria Ryś, prof. ucz
Redaktor Naczelna
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Wsparcie techniczne

Jacek Młodożeniec