Kontakt
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419
01-938 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
Redaktor Naczelna
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wsparcie techniczne

Dorota Sys