The sources of the personalistic concept of fertility
pdf (English)

Słowa kluczowe

płodność
osoba
prokreacja
życie
dusza

Jak cytować

Horbowska, J. (2022). The sources of the personalistic concept of fertility. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 51(3), 20-28. https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1105
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

Human fertility is a broad concept, encompassing the human biological, mental, and spiritual spheres. It can be referred to the procreation as the multiplication of the number of beings or it can be considered in the aspect of the human ontic structure, taking into account the ontic founds of the soul. Fertility was also understood as the ability to transmit life in the sense of the function of an organic body or a spiritual element. Finally, the issue of fertility was related to the mutual relations of parents and their children, and its understanding was broadened to include the context of transcendence. The purpose of this study is to reflect on the concept of human fertility that underlies the personalistic view of human fertility. In connection with this goal, the research problem was formulated in the form of the question: "What were the origins of the understanding of fertility of a person?" In the research work, the method of text analysis and the method of historicism was used. As a result of the study, it was possible to distinguish and outline the pre-philosophical approach to fertility, as well as ancient, medieval, modern, and contemporary concepts concerning fertility. Their review shows that human fertility was considered in the context of human sexuality. Moreover, the materialistic concepts related to the monistic vision of man were accompanied by the understanding of fertility as the ability to procreate, while the dualistic concepts, assuming the presence of the spiritual element, attributed to it the ability to animate the material body. The hylomorphic concept of the human structure, proper to the philosophy of St. Thomas Aquinas and supplemented with a reference to individual existence was presented in the context of the approach to Aristotle's understanding of the soul, along with his discussion of human procreation as a special case of animal reproduction, and then supplemented with a personal context in the contemporary sense. An attempt was made to answer the research question, but the issue was not discussed exhaustively, which leaves room for further research.

https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1105
pdf (English)

Bibliografia

Arystoteles. (1992). O duszy. W: Dzieła wszystkie. T.3, przeł. P. Siwek. Warszawa: Wyd. PWN.

Arystoteles. (1993). O rodzeniu się zwierząt. W: Dzieła wszystkie. T. 4, przeł. P. Siwek. Warszawa: Wyd. PWN.

Augustyn. (1980). Pisma egzegetyczne przeciw Manichejczykom. Warszawa: Wyd. ATK.

Coates, J. B. (1949). The crisis of human person. London-New York-Toronto: Longmans, Green and co.

Die Fragmente der Vorsokratiker, hrsg. H. Diels, W. Kranz, Bd.1-3, Berlin 1951-1952.

Diogenes Laertios. (1982). Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. i opr. I. Krońska. Warszawa: PWN.

Hegel, G. W. F. (1969). Fenomenologia ducha. T. 2, przeł. A. Landman. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sanctus Eusebius Hieronymus. Commentariorum in epistolam beati Pauli ad Ephesios libri tres. www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0347-0420,_Hieronymus,_Commentariorum_In_Epistolam_Beati_Pauli_Ad_Ephesios_Libri_Tres,_MLT.pdf (access: 20.06.2022)

Hieronim ze Strydonu, (2010). Listy. T.1, wstęp i oprac. M. Ożóg. Kraków: WAM.

King James Biblie online, https://www.kingjamesbibleonline.org (access: 30.07.2022)

Kubok, D. (1998). „Chaos” a „apeiron”. Folia Philosophica 16, 21-34.

Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Reale, G. (2012). Historia filozofii starożytnej. T.1, przeł. E.I. Zieliński. Lublin: Wyd. KUL.

Sarmiento, A. (2002). Małżeństwo chrześcijańskie. przeł. P. Rak. Kraków: Wyd. M.

Schmidt, J. (2006). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Katowice: Książnica.

Scruton, R. (2009). Pożądanie. przeł. T. Kuniński. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Gilgamesz. (2011). przeł. R Stiller. Kraków: Vis-á-vis Etiuda.

Tatarkiewicz, W. (2014). Historia filozofii. T.1. Warszawa: Wyd. Naukowe PAN.

Święty Tomasz z Akwinu. (2018). Komentarz do „O duszy” Arystotelesa. przeł. M. Beściak. Kęty: Marek Derewiecki.

Święty Tomasz z Akwinu. (1967). Suma Teologiczna. T.16, przeł. A. Głażewski. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Uliński, M. (2001). Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków: Wyd. Aureus.

Wojtyła, K. (2015). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##