Attitudes of prospective spouses towards moral principles regulating procreative behaviors
pdf (English)

Słowa kluczowe

narzeczeni
normy moralne
odpowiedzialne rodzicielstwo

Jak cytować

Dudziak, U. (2022). Attitudes of prospective spouses towards moral principles regulating procreative behaviors. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 51(3), 52-63. https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1107
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

The ability of transmission life is a precious gift for both spouses and society as a whole.  This gift is protected by moral principles that show the need to reject anything that goes against responsible parenting.  However, it can be noticed that when some people appreciate the possibilities of reproduction and living in harmony with their own sexuality and fertility, others struggle with it.  They do not recognize fertile and infertile days of the cycle, but eliminate fertility through contraceptives and even allow abortion.  In the case of problems with conception, some decide to undergo in vitro fertilization, regardless of the instrumentalisation and medicalization of procreation, the death of some embryos as part of the procedures undertaken, or the possible negative health effects.

The article consisting of three parts regres 1.x1qto passages from Holy Scripture and numerous documents of the Catholic Church on procreation and moral principles in the field of transmitting human life.  In this way, it answers the question 'how should it be?'.  The answer to the question 'how is it?' becomes possible thanks to the research, especially prepared for this purpose, questionnaire: Attitudes towards marital and family morality.  The respondents were people preparing for marriage as part of courses organized by parishes in villages near Lublin.  It would seem that the inhabitants of smaller towns pay more attention to the opinions of others than the anonymous inhabitants of cities, and it is conducive to maintaining moral norms and living in accordance with them.  However, the polls of a large part of the respondents indicate serious discrepancies between the indications of the Catholic Church and the attitudes expressed.  Although the vast majority define themselves as 'believers' and 'definitely believers', more than half of them perform religious practices: 'irregularly', 'once in  a blue Moon', or not at all.  Many people reveal references to procreation that are inconsistent with the moral principles proclaimed by the Church.  This situation requires an answer to the question: 'what ought you do to make things as it should be?'  The opportunity and hope for recovery is the program implemented as part of the premarital course for brides nad grooms, as well as the knowledge, skills and commitment of the priests and family life counselors who lead it.  You can see how important and responsible they have a task to fulfill.  However, it also seems necessary to extend this responsibility to the whole of society.  So that, thanks to the earlier, morally correct and family-oriented education of clients, priests and counselors would not have to make up for the lost time or correct someone's mistakes.

https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1107
pdf (English)

Bibliografia

Adamczyk, D. (2022). Małżeństwo, miłość, prokreacja. Ku wychowaniu do odpowiedzialności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Braun-Gałkowska, M. (1984). Znaczenie religijności małżonków dla powodzenia małżeństwa, (w:) T. Kukołowicz (red.), Z badań nad rodziną, 57–68, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Charter of the Rights of the Family, CRF. (1983). https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_en.html (access: 29.06.2022).

Catechism of the Catholic Church, CCC, (1993). Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM (access: 30.06.2022).

Code of Canon Law, CCL, (1983). https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_en.html (access: 30.06.2022).

Congregation for the Doctrine of the Faith. (1987) Instruction on Respect for Human Life in its Origin and on the Dignity of Procreation Replies to Certain Questions of the Day Donum Vitae, Acta Apostolicae Sedis 1988, 80. 70-102. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_en.html (access: 27.06.2022).

Dudziak, U. (2001). Miłość, małżeństwo i co dalej? Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Dudziak, U. (2002). Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli, Częstochowa: Educator.

Furtak, K. (2011). Postawy wobec planowania rodziny osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, Praca magisterska, Lublin: Archiwum KUL.

Goleń J., (2013). Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

John Paul II. (1981). Apostolic Exhortation Familiaris Consortio on the Role of the Christian Family in the Modern World, Acta Apostolicae Sedis 74, 81-192. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (access: 30.06.2022).

John Paul II. (1995). Encyclical Evangelium Vitae on the Value and Inviolability of Human Life, Acta Apostolicae Sedis 87, 401-522, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (access: 29.06.2022).

Kamiński, J. (2010). Wychowanie moralne w rodzinie, (w:) A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy, 409-420, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Katarzyńska, A. (2020). Charakterystyka współczesnego nupturienta, Fides et ratio 3(43), 8-23, https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.317

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rada ds. Rodziny Episkopatu Polski. (2004). Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Kraków: WAM.

Konferencja Episkopatu Polski. (1969). Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin, (red.), T. Kukołowicz i in. Sprawy Rodziny, Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny, 1985 nr 1, 9-20, Fragmenty Instrukcji: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/malzenstwo2_12021969.html (access: 27.06.2022)

Konferencja Plenarna Episkopatu. (1975). Druga Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa, (red.), T. Kukołowicz i in, Sprawy Rodziny, Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Rodziny, 1985 nr 1, 21-31.

Konferencja Episkopatu Polski. (1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/malzenstwo1_13121989.html (access: 27.06.2022).

Konferencja Episkopatu Polski. (2003). Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa: Vita Familiae.

Król, K. (2018). Dobro małżonków w prawie kanonicznym, https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/2735857,Dobro-malzonkow-w-prawie-kanonicznym.html (access: 30.06.2022).

Longosz, S. (2007). Antykoncepcja i aborcja w ocenie św. Jana Chryzostoma, Roczniki Teologiczne, t. LIV, z. 10, 279-301.

Łobocki, M. (2009). Wychowanie moralne w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Minucjusz Feliks. (2001). Octavius, tłum J. Sajdak, seria Pisma Ojców Kościoła 2, Poznań: UAM.

Obrzędy Sakramentu Małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. (2007). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Paul VI. (1968). Encyclical Letter Humanae vitae On the Regulation of Birth, Acta Apostolicae Sedis 59, 481-503. https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html (access: 30.06.2022).

Przygoda W., (2009). Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej, Teologia Praktyczna, 10, 31-43.

Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (1974). Declaration on Procured Abortion, Quaestio abortu procurato, Acta Apostolicae Sedis 66, 730-747, no 1-27, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19741118_declaration-abortion_en.html (access: 27.06. 2022).

Second Vatican Council. (1965). Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes, Acta Apostolicae Sedis 58, 1025 – 1120. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html (access: 24.06.2022).

Stachura, S. (2021), Louise Joy Brown–pierwsze dziecko z in vitro. Jak dziś wygląda? https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,louise-joy-brown—-pierwsze—dziecko-z-probowki—-jak-dzis-wyglada-,artykul,38427706.html (access: 24-06-2022).

Św. Bazyli. (1972). Listy, tłum. W. Krzyżaniak, Warszawa: PAX.

Św. Jan Chryzostom, (1998). Homilie na List do Rzymian, I/2, tłum. T. Sinko, Kraków: WAM.

Św. Jan Chryzostom, (2000). Homilie na Ewangelie św. Mateusza, tłum. J. Krystyniacki, seria wydawnicza: Źródła Myśli Teologicznej18, Kraków: WAM.

The Holy Bible. New International Version (1984). East Brunswick, New Jersey, USA: International Bible Society.

Thiery M. (2000). Kyusaku Ogino (1882-1975) and Herman Knaus (1892-1975) and the Oginus-Knaus metod. Tijdschrift voor Geneeskunde 56(20), 1514-1517. https://www.researchgate.net/publication/283254284_Kyusaku_Ogino_1882-1975_and_Herman_Knaus_1892-1975_and_the_Oginus-Knaus_method (access: 24.06.2022).

Zarych, E. (2015). Biblijny obraz dzieciństwa (dziecięctwa). http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Biblijny_obraz_dzieci%C5%84stwa_(dzieci%C4%99ctwa) (access: 01.07.2022).

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##