Analysis of cycle observation sheets in a group of women of reproductive age
pdf (English)

Słowa kluczowe

cykl miesiączkowy, metody rozpoznawania płodności, zdrowie prokreacyjne

Jak cytować

Piasecka, K., Łyszczarz, P., Pytka, M., Ślizień-Kuczapska, E., & Kanadys, K. (2022). Analysis of cycle observation sheets in a group of women of reproductive age. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 51(3), 41-51. https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1115
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

Background: Knowledge concerning  value of menstrual cycle observation and its use to monitor procreative health is underestimated and limited in women's health promotion, education and health care. Academy of Pediatrics, Committee on Adolescence and , American College of Obstetricians and Gynecologists recommends starting to observe the forming cycle as early as puberty in order to pre-screen girls , from groups at risk of fertility disorders such as polycystic ovary syndrome. In view of the numerous reports on the increase in fertility problems, such a simple tool as self-observation of the menstrual cycle becomes particularly useful to learn about the natural rhythm of fertility and in the case of abnormalities, i.e. deviation from the typical course shortens the time to the first medical consultation. In Poland there are several non-governmental non-profit organizations, which through certified teachers of  fertility awareness methods can professionally support the teaching of adolescents, adults and interested people working in the health service in the field of fertility awareness, health education and natural family planning.

Aim of  the presented study was to analyze 105 menstrual cycle observation charts among polish women not using contraception according to the principles of the symptom-thermal double-check method.

Method: The study was performed using the method of documentation analysis, 105 menstrual cycle observation charts using the statistical package SPSS Statistica version 25. The level of p < 0.05 was considered statistically significant.

Results: The average age of the women studied was 29 years. The majority of the women , i.e. more than 58%, were unmarried and childless (79.1%). The average length of the menstrual cycle was: 28.6 days. The average duration of the luteal phase was almost 13 days. The average length of days of highly fertile mucus was nearly 4 days. The average length of cycles of women over 35 years of age was: 28.88 days, while for women under 35 years of age. 28.48 days. The age of onset of the first menstrual period of the women studied varied between 10 and 17 years of age.

Conclusions: The studied group of women was homogeneous in terms of the adopted eligibility criteria, i.e. they had typical cycles and did not use contraceptive methods. The examined parameters of the menstrual cycle, i.e.: the average length of the cycle , the course of the luteal phase and the average length of the occurrence of highly fertile mucus met the criteria for a normal cycle according to the symptom-thermal double-check method.

https://doi.org/10.34766/fetr.v3i51.1115
pdf (English)

Bibliografia

American Society for Reproductive Medicine, Birmigham, Alabama. (2021). Diagnosis and treatment of luteal phase deficiency: a committee opinion, Fertility and Sterility, vol. 115, No. 6, 1416-1423.

Ayoola, A.B., Zandee, G.L., Adams, Y.J. (2016). Women’s Knowledge of ovulation, the Menstrual cycle, and Its Associated Reproductive Changes, BIRTH, 43, 3, 255-262. https://doi.org/10.1111/birt.12237

Bruska, M. (2003). Anatomia czynnościowa i topograficzna narządów płciowych, (w:) T. Opala, (red.), Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, 23-44, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Cerańska–Goszczyńska, H. (2009). Metoda objawowo–termiczna podwójnego sprawdzenia – reguły interpretacji objawów płodności, (w:) M. Troszyński (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 71-83, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Cerańska–Goszczyńska, H., Ślizień-Kuczapska, E., Kinle, M., Walczak, K. (2015). Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym. Zestaw Tablic. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Crawford, N.M., Pritchard, D.A., Herring, A.H., Steiner, A.Z. (2017). Prospective evaluation of luteal phase lenght and natural fertility, Fertility and Sterility, Author manuscript, 107(3), 749-755. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.11.022

Deluga, A. (2000). Charakterystyka dwufazowych cykli miesiączkowych kobiet na podstawie parametrów dostępnych samoobserwacji, Szczecin: Praca doktorska.

Duane, M., Stanford, J.B., Porucznik, C.A., and Vigil, P. (2022). Fertility Awareness-Based Methods for Women’s Health and Family Planning. Frontiers in Medicine, 9, 858977, 1-13. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.858977

Fehring, R.J. (2002). Accuracy of peak day of cervical mucus as a biological marker of fertility, Contraception, 66, 231-235. https://doi.org/10.1016/s0010-7824(02)00355-4

Fehring, R.J., Schneider, M., Raviele, K. (2006). Variability in the phases of the menstrual cycle, Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursin, 35, 376–84. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00051.x

Fijałkowski, W. (2004). Naukowe podstawy rozpoznawania płodności, (w:) Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, 9-15, Szczecin: Wydawnictwo PAM.

Flynn, A.M., Brooks, M. (1990). A Manual of Natural Family Planning. Unwin Paperbacks.

Jabłoński, F., Niewiadomska, T. (2014). Płodność mężczyzny i kobiety, (w:) F. Jabłoński, T. Niewiadomska, (red.), ABC dla narzeczonych i małżonków, 38-50, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.

Kinle, M., Szymaniak, M. (2009). Fazy cyklu miesiączkowego i objawy płodności w cyklu miesiączkowym, (w:) M. Troszyński, (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 59-70, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Kuźmiak, M., Szymaniak, M. (red.), (2014). Rozpoznawanie płodności, metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia, praktyczny kurs dla użytkownika metody, podręcznik, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Kuźmiak, M., Szymaniak, M., Walczak, K. (2014). Rozpoznawanie płodności. Metoda objawowo-termiczna podwójnego sprawdzenia. Praktyczny kurs dla użytkownika metody. Zeszyt obserwacji, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Najmabadi, S., Schliep, K.C., Simonsen, S.E., Porucznik, Ch.A., Egger, M.J. and Stanford, J.B. (2021). Cervical mucus patterns and the fertile window in women without known subfertility: a pooled analysis of three cohorts, Human reproductions, 36, 7, 1784-1795. https://doi.org/10.1093/humrep/deab049

Napiórkowska-Orkisz, M., Babińska, Z. (2017). Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2, (51), 241-247.

Pachecka, G. (2009). Okres dojrzewania, (w:) M. Troszyński, (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 161-168, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Skręt, W. (2009). Najczęstsze zaburzenia cykli miesiączkowych – profilaktyka i leczenie, (w:) M. Troszyński, (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 32-38, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Szymaniak, M., Ślizień–Kuczapska, E. (2016). Metody rozpoznawania płodności jako istotny element promocji zdrowia prokreacyjnego, Życie i Płodność (1), 11-27.

Szymański, Z. (2009). Anatomia i fizjologia układu płciowego żeńskiego, (w:) M. Troszyński, (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 21-31, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Szymański, Z. (2004). Fizjologia cyklu miesiączkowego kobiety i podstawy jego diagnostyki, (w:) Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, 28-46, Szczecin: Wydawnictwo PAM.

Ślizień-Kuczapska, E., Smyczyńska, J., Rabijewski, M. (2020). Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(43), 303-319, https://doi.org/10.34766/fetr.v43i3.318

Ślizień-Kuczapska, E., Żukowska-Rubik, M., Sys, D. (2018). W trosce o rozwój zdrowia prokreacyjnego rodziny. Poradnictwo medyczne i pozamedyczne w promocji karmienia piersią oraz zagadnień naturalnego powrotu płodności po porodzie, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(34), 50-73.

Tawara, F., Tamura, N., Suganuma, N., Kanayama, N. (2012). Changes in cervical neutrophil elastase levels during the menstrual cycle, Reproductive Medicine and Biology, 11, 65-68, https://doi.org/10.1007/s12522-011-0104-7

Troszyński, M. (2009). Przedmowa, (w:) M. Troszyński (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, 5-7, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Vigil, P., Lyon, C., Flores, B., Rioseco, H. and Serrano, F. (2017). Ovulation, a sign of health, The Linacre Quarterly, 84(4), 343-355, https://doi.org/10.1080/00243639.2017.1394053

World Health Organization, (1983). A prospective multicentre trial of the ovulation method of natural family planning. III. Characteristics of the menstrual cycle, and of the fertile phase. Fertility and Sterility, 40, 773-778.

World Health Organization Genewa, (1988). Natural Family Planning, a guide to provision of services, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/39322/9241542411-eng.pdf (access: 29.06.2022).

Worsfold, L., Marriott, L., Johnson, S., Harper J.C. (2021). Period tracker applications: What menstrual cycle information are they giving women? Women’s Health, 17, 1-8, https://doi.org/10.1177/17455065211049905

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##