Internet jako miejsce nawiązywania relacji interpersonalnych. Grupy społeczne w obszarze cyberprzestrzeni
pdf

Słowa kluczowe

Internet
relacje interpersonalne
grupy internetowe
społeczeństwo siec
Słowa kluczowe

Abstrakt

Internet jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Szerokie spektrum możliwości jego wykorzystania sprawia, że towarzyszy ludziom niemal w każdym obszarze ich funkcjonowania – począwszy od komunikacji, poprzez edukację, pracę, aż do rozrywki. Internet składa się ze zróżnicowanych środowisk o różnorodnym zastosowaniu. Jedną z najważniejszych jego właściwości jest społeczny wymiar sieci. Internet pozwala na nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych, które mogą przyjmować różnorodne formy. Strony internetowe, poczta elektroniczna, fora i grupy dyskusyjne są składowymi sieci, które umożliwiają wymianę informacji i komunikację. Problematyka relacji interpersonalnych jest przedmiotem zainteresowania psychologów z kilku względów. Różnice w formie kontaktu, możliwość eksperymentowania z internetową tożsamością, rodzaje i dynamika grup to niektóre z determinantów relacji z innymi użytkownikami sieci. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień komunikacji w Internecie, możliwości jakie daje ten środek przekazu, tworzenia własnej tożsamości przez użytkowników oraz procesów które obserwowalne są w grupach (np. konformizm społeczny, efekt polaryzacji). Przestrzeń internetowa jest miejscem nieustannych zmian, które oddziałują na funkcjonowanie człowieka, dlatego ważne jest poszerzanie wiedzy w tym zakresie. 

 

Słowa kluczowe: Internet, relacje interpersonalne, społeczeństwo sieci, grupy internetowe

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.277
pdf

Bibliografia

Abbate, J. (2000). Inventing the internet. MIT press.

Buckingham, D. (2007). Youth, identity, and digital media. MIT Press.

Christopherson, K. M. (2007). The positive and negative implications of anonymity in Internet social interactions:“On the Internet, Nobody Knows You’re a Dog”. Computers in Human Behavior, 23(6), 3038-3056.

Fuller, R. (1996). Human-computer-human interaction: How computers affect interpersonal communication. Computers, Communication & Mental Models, 28-35.

Grzenia, J. (2007). Komunikacja językowa w Internecie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Holtz, P., Kronberger, N., & Wagner, W. (2012). Analyzing internet forums. Journal of Media Psychology.

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia, Media Rodzina.

Korenman, J., & Wyatt, N. (1996). Group dynamics in an e-mail forum W: Herring, S. C. (Ed.). (1996). Computer-mediated communication: Linguistic, social, and cross-cultural perspectives (Vol. 39). John Benjamins Publishing, p. 225-242.

Levine, J. M. (1999). Solomon Asch's legacy for group research. Personality and Social Psychology Review, 3(4), 358-364.

Myers, D. G. (2012). Exploring social psychology. New York: McGraw-Hill.

Pesce, M. (2017). The Web-Wide World. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web.

Pobrane z: http://ww.psychoanalysis-and-therapy.com/human_nature/papers/pap130.doc

Rosander, M., & Eriksson, O. (2012). Conformity on the Internet–The role of task difficulty and gender differences. Computers in human behavior, 28(5), 1587-1595.

Ryan, J. (2010). A History of the Internet and the Digital Future. Reaktion Books.

Smart, P. R., & Shadbolt, N. (2018). The world wide web. Pobrane z: https://eprints.soton.ac.uk/379968/1/Applied_Epistemologyv11.pdf

Stald, G. (2008). Mobile identity: Youth, identity, and mobile communication media. MacArthur Foundation Digital Media and Learning Initiative.

Wallace, P. M. (2005). Psychologia internetu. Dom Wydawniczy Rebis.

Weiser, E. B. (2001). The functions of Internet use and their social and psychological consequences. CyberPsychology & behavior, 4(6), 723-743.

Young, R. M. (2000). The Role of the Internet in the theory and practice of human