Dialog w narzeczeństwie
pdf

Słowa kluczowe

dialog
narzeczeństwo
Słowa kluczowe

Abstrakt

Abstrakt
W artykule podjęta została próba przedstawienia dialogu w narzeczeństwie. Dialogu, jaki człowiek powinien podjąć z sobą samym po to, aby móc lepiej zrozumieć tajemnicę wnętrza drugiego człowieka, a także z drugim człowiekiem, który pozwala wejść we własny świat. Przywołane zostało pojęcie dialogu. Przedstawiono narzeczeństwo jako czas wzajemnego poznania w którym ważną rolę odgrywa miłość oblubieńcza. Wskazano także wybrane elementy dialogu w narzeczeństwie takie jak: konieczność nawiązania kontaktu rozumianego jako bliskość, otwieranie się na prawdę, wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach ważnych.
Słowa kluczowe: dialog, narzeczeństwo

 

 

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.267
pdf

Bibliografia

Benedykt XVI, (2011). XXV Krajowy Kongres Eucharystyczny we Włoszech (https://deon.pl/kosciol/przygotowanie-do-malzenstwa-droga-wiary,144207 (pobrano: 23.05.2020)

Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kraków: Impuls.

Bronk, A. Salamucha, A. (2010). Dialog jako droga do prawdy o człowieku, Pedagogia Christiana, 1, 11-32.

Buttiglione, R. (2010). Myśl Karola Wojtyły, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL.

Dziewiecki, M. (2019). Komunikacja. Kochaj i mów co chcesz!, Nowy Sącz: RTCK.

Gałkowski, S. (1984), Rodzina w ujęciu kard. Karola Wojtyły, (w:) T. Kukołowicz (red.),

Z badań nad rodziną, 17-30, Lublin: TN KUL.

Jan Paweł II, (1983). Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju

https://papiez.wiara.pl/doc/378733.Oredzia-Jana-Pawla-II-na-Swiatowe-Dni-Pokoju (pobrano: 23.05.2020).

Jan Paweł II, (1998). Fides et ratio. O relacjach między wiara a rozumem, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM.

Katechizm Kościoła Katolickiego, (1994). Poznań: Pallottinum.

Parzyszek, M. (2016). Rodzina miejscem pracy człowieka nad doskonałością moralną,

(w:) K. Szmyd (red.), Kultura – Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teoria

i zastosowania edukacyjne, 196-206, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pietruszka, L., Parzyszek, M. (2019). Narzeczeństwo – droga którą warto przejść, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Półtawska, W. (1983). Przygotowanie do małżeństwa, Lublin: Wydawnictwo LZGraf. ,,Zwierciadło''.

Przybył, I. (2008). ,,Od zaręczyn do wesela''. Okres przedmałżeński w środowisku wiejskim w świetle aktualnych badań, (w:) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność

i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Tarnowski, J. (2003). Jak wychowywać? W ogniu pytań, Ząbki: Wydawnictwo APOSTOLICUM.

Tischner, J. (1982). Myślenie według wartości, Kraków: Znak.

Wojtyła, K. (1986), Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.