Polska wersja Indeksu Komunikacji Afektywnej
pdf (English)

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe: komunikacja afektywna, pomiar, empatia, relacje dorosłego rodzeństwa
Słowa kluczowe

Abstrakt

Celem przedstawionych badań było określenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji Indeksu Komunikacji Afektywnej (ang. Affectionate Communication Index). Uczestnikami badań było 430 osób (w tym 61,63% kobiet). Badani znajdowali się w przedziale wiekowym od 18 do 36 roku życia (M = 27,41; SD = 4,72). Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Affectionate Communication Index (ACI), Kwestionariusz Relacji Dorosłego Rodzeństwa (ASRQ-SF) oraz Empathic Sensitiveness Scale (ESS).

Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej wkazały zasadność dwuczynnikowego rozwiązania polskiej wersji ACI, odmiennie niż w oryginalnej wersji narzędzia, cechującej się rozwiązaniem trójczynnikowym. Spójność wewnątrzna polskiej wersji ACI została określona za pomocą współczynnika α- Cronbacha, który osiągnął wysokie wartości, mieszczące się w przedziale od 0,89 do 0,93. W zakresie komunikacji afektywnej wystąpiły różnice międzypłciowe. Badane kobiety uzyskały wyższe wyniki średnie w zakresie wymiaru Wsparcie i komunikacja niewerbalna niż mężczyźni. Trafność zewnętrzną ACI określono z wykorzystaniem kwestionariusza do badania Relacji Dorosłego Rodzeństwa (ASRQ) oraz Indeksu Wrażliwości Empatycznej (EES). Uzyskane wyniki konfirmują trafność zewnętrzną polskiej adaptacji ACI.

Reasumując, stwierdzono, że polska adaptacja ACI stanowi narzędzie, o dobrych właściwościach psychometrcznych, służące do pomiaru komunikacji afektywnej na wymiarach Wsparcie i komunikacja niewrbalna oraz Komunikacja werbalna.

 

 

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.279
pdf (English)

Bibliografia

Bell, R. (2014). The Effect of Affectionate Communication on Relational Closeness in the Emerging Adult Sibling Relationship. Communication Studies Undergraduate Publications, Presentations and Projects. 61.http://pilotscholars.up.edu/cst_studpubs/61 [Available: 08.04.2020].

Drwal, R. Ł. (1990). Problems of cultural adaptation of questionnaires. In: A. Ciechanowicz (ed.). Cultural adaptation of tests. Warsaw: Polish Psychological Association.

Floyd, K. (2019). Affectionate communication in close relationships. Cambridge University Press.

Floyd, K. (2006). Human Affection Exchange: XII. Affectionate Communication is Associated with Diurnal Variation in Salivary Free Cortisol. Western Journal Of Communication,70(1), 47-63. doi:10.1080/10570310500506649.

Floyd, K. (2002). Human Affection Exchange: V. Attributes of the Highly Affectionate. Communication Quarterly, 50(2), 135-152.

Floyd, K., Morman, M. T. (1998). The measurement of Affectionate Communication. Communication Quarterly, 46(2), 144-162.

Floyd, K., Pauley, P. M., Hesse, C. (2010). State and Trait Affectionate Communication Buffer Adults' Stress Reactions. Communication Monographs, 77(4), 618-636. doi:10.1080/03637751.2010.498792.

Frydrychowicz, S. (2005). The influence of interpersonal communication on human development. Psychology of Language and Communication, 9, 69-82.

Harwas-Napierała, B. (2014). Specifics of interpersonal communication in the family understood as a system. W: I. Janicka, H. Liberska (edit.). Psychology of family (p. 47-72). Warszawa: PWN.

Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007). Emotional Empathy Scale. Psychological Review, 50(1), 9-24.

Kaźmierczak M., Plopa M. (2008). Marriage Communication Questionnaire. Manual. Warszawa: Vizja Press.

Magnusson, D. (1981). Introduction to test theory. Warszawa: PWN.

Musiał, D. (2019). Role of communication in building relationships between adolescents and parents. Scientific Quarterly Fides Et Ratio, 38(2), 17-49. https://doi.org/10.34766/fetr.v2i38.65.

Rittenour, C. E., Myers, S. A., Brann, M. (2007). Commitment and Emotional Closeness in

the Sibling Relationship. Southern Communication Journal, 72(2), 169-183.doi:10.1080/10417940701316682.

Rostowska, T. (2008). Marriage, family, work and quality of life. Kraków: Impuls Publishers.

Stocker, C. M., Lanthier, R. P., Furman, W. (1997). Sibling relationships in early adulthood. Journal of Family Psychology, 11(2), 210-221.

Walęcka-Matyja, K. (2016). The relationships with siblings in early adulthood- analysis of conditions. Polish Psychological Forum 21(3), 341-363doi: 10.14656/pfp20160302.