Język jako narzędzie przemocy psychicznej
pdf

Słowa kluczowe

akt mowy
gaslighting
przemoc psychiczna

Jak cytować

Wróbel, K. (2020). Język jako narzędzie przemocy psychicznej . Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 42(2), 433-444. https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.259
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

W ostatnim czasie, zjawisko przemocy pojawia się coraz częściej, czy
to w mediach, czy w środowisku naukowym. To dobry krok w kontekście tego, że do niedawna było to tematem tabu. Coraz więcej instytucji angażuje się w zapobieganie przemocy, poszerzając świadomość ofiar i sprawców. O ile przemoc fizyczna jest łatwo zauważalna, tak dostrzeżenie psychicznej/ emocjonalnej może być kłopotliwe. Podobnie jest z próbą odpowiedzi na pytanie: co jest narzędziem danego rodzaju przemocy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli języka - dosłownie i w przenośni (system znaków oraz narząd wieloczynnościowy) w akcie przemocy psychicznej.

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.259
pdf

Bibliografia

Dyjakon, D. (2015). Przemoc ekonomiczna – ukryta nić zniewolenia, Niebieska Linia (6), 101.

Glaser, D. (2011). Jak sobie radzić z problemem krzywdzenia i zaniedbywania emocjonalnego – dalszy rozwój ram konceptualnych (FRAMEA). Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(4), 18–36.

Grabias, S. (2012). Mowa i jej zaburzenia. (w:) S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jarosz, M. (1975). Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Warszawa: PWN.

Lisowska, E.(2005). Przemoc wobec dzieci, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Lisowska, E. (2010). Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Mariański, J. (2016). Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mazur, J. (2006). Przemoc w rodzinie, teoria i rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Młyński, J. (2012). Przemoc w rodzinie – skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych, Studia Socialia Cracoviensia, 2, 143.

Nowak, A., Pietrucha-Hassan M. (2013). Temat tabu – przemoc seksualna, Niebieska Linia, (3), 13.

Podsiad, A., Więckowski, Z. (1983) Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: PAX.

Pospiszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Rogers, RS 3rd, Bruce, AJ (2004). The tongue in clinical diagnosis. J Eur Acad Dermatol Venereol, (18), 254-259.

Rudniański, J. (1997). Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich. Zarys ogólny, (w:) B. Hołyst (red.), Przemoc w życiu codziennym, Cinderella Books, Warszawa.

Socha – Kołodziej, K. (2002). Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy, Częstochowa: TKOPD.

Urbanik, E.(2011) Godność jako „tarcza” przeciw przemocy, Niebieska Linia (2), 17.

Widera- Wysoczańska, A. (2010). Mechanizmy przemocy w rodzinie, Warszawa: DIFIN.

Wróbel, Sz. (2013). Ewolucja dyspozycji do zachowań kooperacyjnych a komunikacja symboliczna. Przypadek Petera Gärdenforsa. [W:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych (s. 27–53). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zimoń, K. (2014). Klucz do przeciwdziałania przemocy, Niebieska Linia, 2014, (4), s. 29-30.

Źródła internetowe:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf

https://tvn24.pl/polska/rozwiaz-zadanie-i-zatrzymaj-przemoc-wobec-dzieci-poruszajaca-kampania-spoleczna-ra408733-3354064

https://www.youtube.com/watch?v=6XStK_lxizw

https://www.youtube.com/watch?v=OfA2U1Za7uU

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##