Kreatywność jako przejaw komunikacji artysty ze światem zewnętrznym.Twórcze aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej-przegląd literatury i studium przypadku
pdf (English)

Słowa kluczowe

komunikacja, twórczość, choroba afektywna dwubiegunowa, mania, depresja.
Słowa kluczowe

Abstrakt

Fenomenowi twórczości niejednokrotnie towarzyszą zaburzenia psychiczne. Szczególnie wiele osób zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową jest obdarzonych talentem plastycznym, muzycznym bądź literackim. Chorzy na ChAD doświadczają naprzemiennych stanów depresyjnych oraz maniakalnych. Przeżywane przez nich emocje są kanalizowane poprzez działalność twórczą, która stanowi specyficzny rodzaj komunikacji twórcy ze światem zewnętrznym.

https://doi.org/10.34766/fetr.v42i2.265
pdf (English)

Bibliografia

Akiskal, H.S., Tohen, M. (2011). Bipolar Psychopharmacotherapy: Caring for the Patient. Hoboken: Wiley-Blackwell.

Andreasen, N.C. (2008). The relationship between creativity and mood disorders. Dialogues Clin Neurosci, 10(2): 251–255.

Baethge, C. (2020). How reasonable is it to uphold the diagnostic concept of schizoaffective disorder? Bipolar Disorders, doi: 10.1111/bdi.12920.

Carta, M.G., Preti, A., Akiskal, H.S. (2018). Coping with the New Era: Noise and Light Pollution, Hyperactivity and Steroid Hormones. Towards an Evolutionary View of Bipolar Disorders. Clin Pract Epidemiol Ment Health, 14:33-36, doi: 10.2174/1745017901814010033.

Cioran, E.M. (1968). The Temptation to Exist. New York: Arcade Publishing.

Cioran, E.M. (1973). The Trouble with Being Born. New York: Arcade Publishing.

Cioran, E.M. (1992). On the Heights of Despair. Chicago: The University of Chicago Press.

Cybulska, E.M. (2000). The madness of Nietzsche: a misdiagnosis of the millennium? Hospital Medicine, 61(8):571-5, DOI: 10.12968/hosp.2000.61.8.1403.

Dutton, D. (2010). The Art Instinct: Beauty, Pleasure, & Human Evolution. New York/Berlin/London: Bloomsbury Publishing PLC.

Floros, C. (2018). Pyotr Ilyich Tchaikovsky: A Critical Biography. Bern/Berlin/Bruxelles/New York/Oxford/Warszawa/Wien: Peter Lang.

Harrison, M. (2005). Rachmaninoff: Life, Works, Recordings. London/New York: Continuum.

Jablow Hershman, D., Lieb, J. (1998). Manic Depression and Creativity. New York: Prometheus Books.

Jamison, K.R. (1996). Touched With Fire: Manic-depressive Illness and the Artistic Temperament. New York: Simon & Schuster.

Jamison, K.R. (2017). Robert Lowell, Setting the River on Fire: A Study of Genius, Mania, and Character. New York: Simon & Schuster. New York: Alfred A. Knopf.

Mattheus, B. (2007). Cioran: Porträt eines radikalen Skeptikers. Berlin: Matthes & Seitz.

Miklowitz, D.J., Gitlin, M.J. (2014). Clinician's Guide to Bipolar Disorder: Integrating Pharmacology and Psychotherapy. New York/London: The Guilford Press.

Nice, D. (1997). Pyotr Ilyich Tchaikovsky: An Essential Guide to His Life and Works. London: Pavilion Books.

Noriss, G. (2001). Rachmaninoff: A Master Musicians Series Biography. Oxford: Oxford University Press.

Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami [Social work with subjects with psychiatric disorders and their families]. Warsaw: Human Resource Development Center.

Pużyński, S., Rybakowski, J., Wciórka, J. (eds.) (2017). Psychiatry, vol. 2, Clinical Psychiatry. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

Seroff, V.I. (1951). Rachmaninoff a biography. London: Cassell & Company LTD.

Sipowicz, K., Najbert, E., Pietras, T. (2017). Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce [Multidimensional aspect of crisis in theory and practice]. Będzin: e-bookowo Publishers.

Sipowicz, K., Witusik, A., Pietras, T. (eds.) (2019). ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii [ADHD. Selected problems of diagnosis and therapy]. Wrocław: Continuo Publishers.

Strelau, J. (2019). Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania [Individual differences. History, determinants, applications]. Warsaw: Scholar Scientific Publishers.

Strutte, W. (1981). Tchaikovsky: His Life and Times. Neptune City, N.J.: Paganiniana Publications.

Święcicki, Ł. (2018). Choroba afektywna dwubiegunowa. Trudności diagnostyczne [Bipolar affective disorder. Diagnostic problems]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.