Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci
pdf (English)

Słowa kluczowe

migracja
rodzina transnarodowa
dzieciństwo
doświadczenie rodzinne

Jak cytować

Nosek-Kozłowska, K. (2021). Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 45(1), 125-136. https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.694
Język / Language
Słowa kluczowe

Abstrakt

Migracje zarobkowe są zjawiskiem, które swym zasięgiem obejmuje wiele polskich rodzin, powodując zmiany w ich strukturze i funkcjonowaniu. Wśród różnorodnych skutków, jakie pojawiają się w rodzinach na skutek procesu migracyjnego, szczególnie istotne wydają się być te, które wpływają na życie dzieci i młodzieży wychowujących się w transnarodowych rodzinach.

Dzieci z rodzin transnarodowych posiadają specyficzne doświadczenia rodzinne, ponieważ są one związane z migracją zarobkową jednego z rodziców, a ta wiąże się z jego dłuższą nieobecnością. Motywy wyjazdu, czas rozłąki, codzienność życia w każdej rodzinie transnarodowej są inne, dlatego też dzieci pochodzące z tych rodzin mają różnorodne doświadczenia życiowe i różnorodnie kreują obrazy życia rodzinnego. Bywają one spokojne, opływające w dostatek i zainteresowanie rodziców, ale bywają także smutne, otoczone tęsknotą za nieobecnym rodzicem.

https://doi.org/10.34766/fetr.v45i1.694
pdf (English)

Bibliografia

Ambert, A.M. (1994). An international perspective on parenting: Social change and social constructs, Journal of Marriage and Family, 3, 529-543.

Baldassar, L., Merla, L. (2013). Transnational Families, Migration, and the Curcilation of Care. Understanding Mobility and Absence in Family Life, New York: Routledge.

Beck, U., Beck–Gernsheim, E. (2013). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Beisert, M. (2000). Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.

Bryceson, D., Vourela, U. (2002). Transnational Families in the Twenty – First Century, New York: Oxford.

Chee, M.W. (2005). Taiwanese American Transnational Families Women and Kin Work, New York: Routledge.

Dąbrowska, A. (2016). Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Danilewicz, W. (2005). Dziecko w rodzinie rozłączonej. (w:) J. Bińczycka, B. Smolińska–Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, 135-134. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Lutz, H. (2011). The New Maids: Transnational Women and the Care Economy, London: Zed Books.

Melville, M. (1992). Mexican women in the U. Wage Labour Force, (in:) Mellvile M. (ed.) Mexicanas at Work in the United States, 231-240, Houston: Mexican Amer Studies Program.

Nosek, K. (2018). Migracja zarobkowa a poczucie jakości życia rodzin transnarodowych, Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.

Parrenas, R. (2001). Servants of Globalization: Women. Migration and Domestic Work, Standford: Standford University Press.

Thomas, W., Znaniecki, F. (1976). Chłop Polski w Europie i Ameryce, Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Tyszka, Z. (2001). System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Walczak, B. (2014). Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa: Pedagogium WSNS.

Walczak, B. (2016). Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wałęcka-Matyja, K. (2006). Jakość życia rodziny osieroconej, (w:) T. Rostowska (red.), Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, 11-28, Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##