Tom 45 Nr 1 (2021): MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
CAŁY NUMER
pdf
Małgorzata Weryszko
6-16
Współczucie wobec samego siebie. Przegląd badań
pdf
Mikołaj Stolarski
17-29
Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Motywów Ja
pdf
Madalena Parzyszek
30-40
Jak zrealizować wspólny projekt pt. „Małżeństwo”? Papieża Franciszka koncepcja przygotowania do małżeństwa
pdf
Andrea Sconosciuto Sconosciuto
41-48
Miłość małżeńska i małżeństwo kanoniczne
pdf (English)
Anastazja Sorkowicz
49-65
Nauczanie Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie a wybrane wyzwania związane z rodzicielstwem
pdf
Iwona Janicka, Justyna Kunikowska
66-79
Zaangażowanie małżeńskie partnerów religijnych
pdf
Beata Krajewska
80-91
Okna życia - idea, kontrowersje, doświadczenia
pdf
Małgorzata Stańczak
92-103
Otoczenie społeczne rodzin dzieci zdolnych
pdf
Katarzyna Kamila Walęcka-Matyja
104-124
Wybaczanie i wdzięczność jako predyktory jakości relacji interpersonalnej dorosłych rodzeństw
pdf
Katarzyna Nosek-Kozłowska
125-136
Obraz rodzin transnarodowych w pryzmacie doświadczeń wychowujących się w nich dzieci
pdf (English)
Joanna Sikora
137-157
Postawy rodzicielskie a wypalenie rodzicielskie. Mediacyjna rola aleksytymii, depresji i podejmowanych strategii radzenia sobie ze stresem
pdf
Nikolina Kolendo, Helena Wronka
158-166
Depresja wśród dzieci i młodzieży – przebieg, leczenie oraz wpływ na system rodzinny
pdf
Kinga Lisowska, Majka Łojko
167-181
Zintegrowany system wsparcia rodzin doświadczających problemu ubóstwa w województwie warmińsko-mazurskim
pdf
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka , Tadeusz Pietras
182-189
Systemowe rozumienie rodziny a schizofrenia - czy koncepcja matki schizofrenogennej wytrzymała próbę czasu? Is the conception of schizophrenogenic mother still current?
pdf