Tom 36 Nr 4 (2018): WOKÓŁ DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA
WOKÓŁ DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA
CAŁY NUMER
całość
Piotr Karpiński
6-24
Biblijna koncepcja prawdy jako odpowiedź na zjawisko post-prawdy
pdf
Roman Bartnicki
25-55
Mk 16,9-20 jako świadectwo prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa
pdf
Michał Jan Czekała
56-74
Prawdy objawione o Maryi na przykładzie nauczania Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
pdf
Katarzyna Pomykała
75-90
Starożytna prawda o kosmosie. Ruch w świecie Arystotelesa w interpretacji Mieczysława A. Krąpca i Włodzimierza F. Dłubacza
pdf
Paweł Marcin Mazanka
91-100
Prawda o osobie ludzkiej w ujęciu personalizmu amerykańskiego
pdf
Józef Placha
101-108
Miejsce prawdy w doświadczeniu Lasek
pdf
Irena Grochowska
109-123
Mądrość w drodze do prawdy. Koncepcja mądrości na podstawie Summy contra gentiles św. Tomasza z Akwinu
pdf
Elżbieta Olczak
124-136
Dobro w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Dobra małżeńskie, w świetle wybranych zagadnień z Sumy teologicznej
pdf
Marzena Zajączkowska
137-163
Piękno człowieka, którego ciałem jest tylko jedna komórka
pdf
Elżbieta Sadoch
164-197
Ostrołukowe piękno: sposoby postrzegania katedry gotyckiej
pdf
Małgorzata Wrześniak
198-223
Krzyż w supermarkecie kultury
pdf
Irena Pufal-Struzik
224-237
W trosce o wszechstronny rozwój potencjału twórczego dziecka w rodzinie
pdf
Edyta Wolter
238-252
Wychowanie do ochrony przyrody na fundamencie wartości prawdy, dobra, piękna oraz wartości ekologicznych
pdf (English)
Aneta Bartnicka-Michalska
253-272
Współwystępowanie wielu postaci motywacji w realizacji pozytywnego programu rozwojowego artystów interpretujących
pdf
Urszula Tataj-Puzyna, Barbara Baranowska, Grażyna Bączek, Dorota Sys
273-289
Przygotowanie do macierzyństwa. Edukacja przedporodowa w opinii kobiet, uczestniczek szkoły rodzeni
pdf (English)
Katarzyna Litwińska-Rączka
290-296
Małżeństwo i rodzicielstwo w stylu „być” i w stylu „mieć”
pdf
Bogusława Lachowska, Jagoda Łokczewska, Agnieszka Chrzonstowska
297-310
Zaangażowanie w pracę i rodzinę jako źródło dobrostanu psychologicznego mężczyzn
pdf
Marta Gołuch
311-327
Piecza naprzemienna jako forma ochrony dobra dziecka w konflikcie okołorozwodowym
pdf
Przemysław Kieżel, Waldemar Woźniak
328-342
Możliwości dochodzenia do prawdy poprzez zastosowanie badań poligraficznych
pdf
Iwona Wrześniewska-Wal
343-353
Spotkanie z chorym: dobro, prawda i piękno. Przykłady z orzecznictwa sądów lekarskich
pdf
Iwona Besz
354-371
Czy świadomość jest właściwym kryterium uznawania bytu za osobę?
pdf
Maria Jankowska
372-394
Psychologiczne aspekty postaw wobec śmierci
pdf
Natalia Czyżowska
395-404
W poszukiwaniu atrybutów dobrej śmierci
pdf
Sonia Pajor
405-424
Eutanazja a dobro i godność człowieka. Problem eutanazji w perspektywie historycznej
pdf
Michał Ziółkowski
425-443
Próba przezwyciężenia śmierci człowieka. Wokół myśli Nikołaja Fiodorowa i trans humanizmu
pdf
Bogusława Filipowicz
444-459
Pamiętając o dobru. Ścieżka dydaktyczna w Warszawie szlakiem Zagłady i Sprawiedliwych
pdf
Paweł Taras
460-475
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: skąd bierze się zło?
pdf
Halina Pomykaj
476-486
Zło jako byt? Interpretacja Mieczysława Alberta Krąpca
pdf