Tom 44 Nr 4 (2020): FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU
FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU
CAŁY NUMER
pdf
Irena Grochowska
7-22
Wiara jako cnota intelektualna według Świętego Tomasza z Akwinu
pdf
Michał Kumorek
23-38
Antropologiczne implikacje visio beatifica we współczesnych próbach obrony wszechwiedzy Chrystusa
pdf
Piotr Karpiński
39-52
Zakład Pascala w czasach po „śmierci Boga”
pdf
Marzena Dobosz
53-62
Spotkanie na pograniczu – wiara i rozum w budowaniu międzykulturowego dialogu
pdf
Dominika Żukowska-Gardzińska
63-72
Dialog w myśli Karola Wojtyły – polska perspektywa
pdf (English)
Monika Maria Kowalczyk
73-85
Funkcja poznawcza sztuki religijnej na podstawie „Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów”
pdf
Aneta Borowik
96-104
Idea i racjonalizm w architekturze sakralnej Henryka Buszki i Aleksandra Franty
pdf
Zofia Załęska
105-120
Ikonograficzny język tańca średniowiecznego
pdf
Iwona Jabłońska
121-131
Rola dialogu w życiu człowieka
pdf
Józef Młyński
132-148
Rodzina fundamentem trwałości społeczeństwa
pdf
Katarzyna Knopp
149-163
Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży a ich funkcjonowanie w relacjach z rówieśnikami
pdf
Marzenna Nowicka
164-176
Młodzi z pokolenia Z i Alpha jako zadanie dla pedagogów, czyli o konieczności „łapania fali”
pdf
Iryna Durkalevych
177-189
Rozwój kreatywności studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking
pdf
Pavel Larionov
190-208
W stronę psychologii środowiskowej: właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Tożsamości Środowiskowej
pdf
Aleksandra Samełko
209-219
Ważne wartości dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego
pdf (English)
Edyta Wolter
220-234
Idea ochrony przyrody oraz edukacyjne implikacje rocznika pt. “Ochrona Przyrody” w II Rzeczypospolitej (1918-1939)
pdf (English)
Norbert Mojżyn
235-249
„Ogłuszająca cisza i niepokojąca pustka” Symboliczne znaczenie pustki w przekazach fotograficznych i medialnych z Watykanu w związku z pandemią Covid 19
pdf
Arkadiusz Karapuda
250-258
Pocztówka z domu – próba artystycznej wspólnoty w czasie społecznej izolacji
pdf
Piotr Dejneka
259-271
O dezinterpretacji koncepcji populizmu w twórczości Margaret Canovan
pdf (English)
Łukasz Kucharczyk
272-284
Ponowoczesność jako epidemia? Wokół "Dziennika kwarantanny" Tomasza Burka
pdf
Anna Wiśnicka
285-299
Wybrane zagadnienia promocji i percepcji designu w okresie pandemii COVID-19
pdf
Małgorzata Wrześniak; Małgorzata Biniecka
300-313
Epidemie e terapie nei millenni: Epidemics and therapies over the millennia
pdf (English)
Anna Kupryjaniuk, Michał Sobstyl, Tadeusz Pietras
314-321
Jakość życia, deficyty funkcji poznawczych i depresja w chorobie Parkinsona : Quality of life, cognitive deficits and depression in Parkinson's disease
pdf
Joanna Ruczaj
322-333
Logoterapia w kontekście suicydologii: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 1.
pdf
Joanna Ruczaj
334-348
Wola sensu w biegu życia: wykorzystanie logoteorii w wyjaśnianiu i prewencji samobójstw, cz. 2.
pdf
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras
349-358
Wielowymiarowe aspekty życia osób z psychozą – studium egzystencjalne: AN EXISTENTIAL STUDY
pdf (English)