Tom 43 Nr 3 (2020): ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
CAŁY NUMER
pdf
Agnieszka Katarzyńska
8-23
Charakterystyka współczesnego nupturienta
pdf
Karolina Wróbel
24-32
Życie w okresie wczesnej dorosłości a zagrożenia dla jednostki
pdf (English)
Marta Komorowska-Pudło
33-50
Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodych dorosłych wobec rodzicielstwa
pdf
Zofia Frączek
51-68
Ochrona rodziny i wartości życia rodzinnego w perspektywie wybranych polskich regulacji prawnych, w dokumentach międzynarodowych oraz aktualnych propozycjach rządowych
pdf
Agnieszka Marianowicz-Szczygiel
69-87
Rodzina w procesie przemian społecznych. Multiseksualność a ryzyko implozji demograficznej.
pdf
Wojciech Kućko
88-101
Poszukiwanie wskazań dla profesji asystenta rodziny w świetle adhortacji "Amoris laetitia" papieża Franciszka
pdf
Marta Komorowska-Pudło, Iwona Rawicka
102-127
Sposoby planowania rodzicielstwa a jakość małżeństwa młodych dorosłych
pdf
Dawid Wiech
128-137
Prawo dziecka do integralnego rozwoju własnej tożsamości w kontekście współczesnych zagrożeń społeczno-duchowych
pdf
Monika, Barbara Pytka, Sylwia Gołda, Katarzyna Kanadys
138-151
Kształtowanie zdrowia dziecka na przykładzie spożycia probiotyków wśród dzieci w wieku 1 – 6 lat
pdf
Justyna Stępkowska, Emilia Żurada
152-164
Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach – wybrane aspekty
pdf
Iwona Kiersnowska, Grażyna Bączek, Daria Walewska, Piotr Węgrzyn
165-176
Zachowania zdrowotne pierworódek po 35 roku życia
pdf
Alina Trojanowska, Paulina Trojanowska, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Danuta Zarzycka
177-194
Zachowania zdrowotne pielęgniarek pediatrycznych
pdf
Aldona Małyska
195-210
„Twórcze życie” w narracjach seniorów
pdf
Justyna Stępkowska, Jagoda Przygodzka
211-222
Metody rozpoznawania płodności jako narzędzie profilaktyki zdrowotnej wspierającej proces diagnostyczny zaburzeń zdrowia prokreacyjnego w opinii kobiet w wieku rozrodczym
pdf
Joanna Smyczyńska
223-237
Okres prekoncepcyjny i ciąża jako czas troski o zdrowie prokreacyjne potomstwa – znaczenie mechanizmów epigenetycznych
pdf
Anna Studniczek, Karolina Kossakowska, Kinga Bobrowska
238-259
Obawy dotyczące psychologicznych i fizjologicznych aspektów ciąży, porodu i połogu u kobiet nieposiadających dzieci
pdf
Katarzyna Mariańczyk, Aneta Libera, Paulina Rosińska
260-273
Psychologiczne i społeczne czynniki ryzyka porodu przedwczesnego
pdf
Anna Studniczek, Karolina Kossakowska
274-284
Ciąża i poród w czasach pandemii COVID-19: wybrane aspekty psychologiczne
pdf
Ewa Ślizień Kuczapska, Joanna Smyczyńska, Michał Rabijewski
285-302
Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Część I. Naturalny przebieg procesu dojrzewania u dziewcząt - granice fizjologii i patologii.
pdf
Ewa Ślizień Kuczapska, Joanna Smyczyńska, Michał Rabijewski
303-319
Wybrane zagadnienia zaburzeń kształtowania się zdrowia prokreacyjnego u dziewcząt. Czy warto włączyć obserwację cyklu do praktyki lekarskiej? Część II. Wykorzystanie potencjału obserwacji cyklu miesiączkowego od menarche do okresu przedkoncepcyjnego w cod
pdf
Ewelina Kamasz, Natalia Pilarska, Agata Włodarczyk
320-333
Znaczenie traumatycznych narracji porodowych oraz oceny opieki ginekologicznej jako czynnika rozwoju tokofobii w oczach młodych kobiet
pdf
Dorota Kornas-Biela
334-352
Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu
pdf
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta
353-363
Ośrodek kompleksowego leczenia endometriozy jako odpowiedź na problemy zdrowotne szczególnej grupy pacjentek
pdf
Radosław Bernard Maksym, Beata Mariańczyk
364-372
Wpływ karmienia piersią na rozwój endometriozy.
pdf
Milena Skibińska, Radosław Bernard Maksym
373-378
Podłoże autoimmunologiczne rozwoju endometriozy.
pdf
Katarzyna Piasecka, Anna Irzmańska-Hudziak
379-388
Problem kontynuacji recept na preparaty antykoncepcji hormonalnej przez pielęgniarki i położne w aspekcie filozoficzno-prawnym
pdf
Grażyna Domanowska
389-406
Stres i wzrost pourazowy w kontekście obrazu ciała i płodności u kobiet z nowotworem gruczołu piersiowego
pdf
Katarzyna Jankowska, Michał Rabijewski, Natalia Suszczewicz
407-418
Infekcje urogenitalne u mężczyzn jako przyczyna niepłodności
pdf
Olimpia Janz, Joanna Smyczyńska
419-429
Zakażenia pasożytnicze a płodność
pdf
Karolina Kołażyk
430-441
Psychoterapia jako czynnik wspomagający w leczeniu niepłodności
pdf (English)
Zoreslava Horodenchuk, Oksana Furman, Halyna Datsko
442-461
Zastosowanie naprawczej medycyny rozrodu w leczeniu niepłodnośći i poronienia nawracającego w praktyce ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-położniczej w Ukrainie
pdf (English)