Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 3 Nr 39 (2019)
Opublikowano wrzesień 30, 2019

OPIS CZASOPISMA
Wersja beta strony czasopisma. Pełne archiwum znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio jest publikowany od roku 2010 przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych. Artykuły naukowe publikowane w kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki oraz relacji nauki i wiary.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067
Ewa Ślizień-Kuczapska, Aleksandra Mędza, Sylwia Czarnowicz, Michał Rabijewski
6-19
Do fertility a awarness based methods (FAM) promote a good marrital relationship? : Situation after chilldbirth as a special moment for creating marital unity
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.113
pdf
Bogusława Lachowska, Agnieszka Szteliga
20-29
Zmartwienia kobiet w ciąży
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.117
pdf
Radosław Bernard Maksym, Milena Skibińska
30-43
Diagnostyka niepłodności kobiecej w oparciu o międzynarodowe wytyczne
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.118
pdf
Joanna Smyczyńska
44-57
Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych jako wyraz troski o zdrowie prokreacyjne i profilaktyka niepłodności.: Czy metody rozpoznawania płodności mogą być pomocne?
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.119
pdf
Dagmara Filipecka-Tyczka, Katarzyna Muzyka-Placzyńska, Jan Modzelewski, Anna Kajdy, Michał Rabijewski
58-64
Ciąża heterotopowa
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.120
pdf
Tatiana Boryczko, Patrycja Żółtowska-Bajczuk , Dorota Sys, Barbara Baranowska, Anna Kajdy
65-80
Ewaluacja postępowania niechirurgicznego w przypadku wczesnych strat ciąż – retrospektywne badanie przekrojowe
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.121
pdf
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta, Milena Skibińska
81-93
Postępowanie kliniczne z mięśniakami macicy u kobiet w wieku reprodukcyjnym
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.122
pdf
Bożena Miernik
94-106
Mężczyzna wobec niepowodzeń prokreacyjnych. Psychopedagogiczne aspekty doświadczania przez mężczyzn trudności w prokreacji
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.123
pdf
Radosław Bernard Maksym, Hanna Ruta, Łukasz Konarski, Michał Rabijewski
107-114
Znaczenie optymalizacji temperatury jąder dla poprawy płodności męskiej
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.124
pdf
Michał Rabijewski
115-124
Hormonalna stymulacja spermatogenezy u mężczyzn z zaburzeniami płodności
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.125
pdf
Dorota Sys, Barbara Baranowska, Urszula Tataj - Puzyna, Anna Kajdy
125-133
Możliwości wyboru drogi porodu po cesarskim cięciu Najnowsze rekomendacje
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.126
pdf
Karolina Kossakowska
134-151
Depresja poporodowa matki i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.127
pdf
Barbara Baranowska, Sylwia Kowalska, Iwona Kiersnowska, Dorota Sys
152-161
Zależność między chustonoszeniem a karmieniem piersią
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.128
pdf
Marek Kluz
162-177
Płciowość i ład moralny
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.129
pdf
Roman Marcinkowski
178-189
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się…” (Rdz 1:28): „Be fruitful and increase in number…” (Gen 1:28)
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.130
pdf
Bogusława Filipowicz
Wartość płodności w rodzinie antycznej w świetle tekstów patrystycznyc: (komentarze do Łk 1, 26-38 i Łk 2, 22-40)
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.140
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta
214-227
Historyczne aspekty zawodu położnej w latach 1900-1918 na ziemiach polskich oraz ich porównanie ze współczesnością
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.131
pdf
Katarzyna Nosek
228-238
Jakość życia człowieka w naukach pedagogicznych – rozważania teoretyczne
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.132
pdf
Bogusława Filipowicz
190-213
Wartość płodności w rodzinie antycznej w świetle tekstów patrystycznych: komentarze do Łk 1, 26-38 i Łk 2, 22-40
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.141
pdf
Renata Kleszcz-Szczyrba
239-251
Rodzina ekologiczna przyszłością ludzkości.: Wspólne elementy zawarte w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II oraz w pedagogice szensztackiej i koncepcjach antropologicznych prof. W. Fijałkowskiego
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.133
pdf
Magdalena Parzyszek
252-260
Życie uroczyste jako cel wychowania
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.134
pdf
Ewa Rojewska
261-274
Odpowiedzialność w kontekście wychowania seksualnego i integracji seksualnej młodzieży
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.135
pdf
Kornelia Czerwińska
275-289
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.136
pdf
Magda Ostrowska
290-296
Aktywność seksualna osób starszych – jakość życia i stereotypy
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.137
pdf
Dariusz Sarzała
297-311
Problem seksoholizmu i cyberseksu w kontekście zaburzeń życia płciowego oraz społecznego funkcjonowania człowieka
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.138
pdf
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
312-324
Życie niegodne życia – rzecz o eugenice osób „niepełnowartościowych” w III Rzeszy
https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.139
pdf
Wyświetl wszystkie numery