Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 40 Nr 4 (2019)
Opublikowano grudzień 31, 2019

OPIS CZASOPISMA
Wersja beta strony czasopisma. Pełne archiwum znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio jest publikowany od roku 2010 przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i teologicznych. Artykuły naukowe publikowane w kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki oraz relacji nauki i wiary.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

20 punktów MNiSW (wg listy z dnia 31.07.2019) Kwartalnik jest na liście Ministerialnej"Wsparcie dla czasopism naukowych”

ISSN: 2082-7067
Piotr Karpiński
6-21
O stosunkach między wiarą i rozumem w ujęciu kardynała Johna Henry’ego Newmana
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.166
pdf
Angelika Wiech
22-30
Stworzenie wszechświata w świetle nauki i religii. Analiza naukowych debat
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.175
pdf
Elżbieta Kożuchowska
31-43
Wiara i Rozum na drodze zjednoczenia z Bogiem. Ujęcie Edyty Stein
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.179
pdf
Elżbieta Olczak, Irena Grochowska
44-66
Refleksja nad compositum duszy i ciała z uwzględnieniem płci w myśli Świętego Tomasza z Akwinu
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.181
pdf
Dariusz Pater
67-81
Cierpienie w życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.184
pdf
Elwira Balcer
82-94
Homo novus w pedagogii ojca Józefa Kentenicha
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.186
pdf
Monika M. Małkiewicz
95-111
Pojęcie nadziei w różnych koncepcjach psychologicznych
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.189
pdf
Mirosław Tyl
112-130
Jakiej filozofii chrześcijańskiej potrzebują Polacy? Spór o filozofię w prasie katolickiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.193
pdf
Piotr Mazurkiewicz
131-157
Wolny człowiek w zniewolonym świecie
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.196
pdf
Magdalena Biolik-Moroń
158-172
Kształtując kulturę. Wartości w nauczaniu papieża Benedykta XVI na światowych dniach młodzieży
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.197
PDF
Marek Malec
173-187
Leśmianowska wizja Boga. Próba interpretacji wybranych tekstów w kluczu apologii chrześcijańskiej
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.198
pdf
Katarzyna Ponińska
188-218
Typologia przedstawień wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej w zbiorach muzealnych
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.176
PDF
Paola Puma
219-222
L’architettura e l’apparato artistico della cappella di San Romano a Settignano, Firenze: documentazione, rilievo, rappresentazione
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.177
PDF
Michał Sołtysik
223-239
Myśl Karola Wojtyły a postawa twórcza Henryka Mikołaja Góreckiego
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.178
PDF
Wojciech Kućko
240-264
Theatrum canonizationis błogosławionych Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki, czyli o tym, jak sztuka opowiadała wiarę
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.180
PDF
Justyna Jastrzębska
265-274
Funkcje sztuki wizualnej jako elementu kultury i społeczeństwa w perspektywie psychologicznej
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.182
PDF
Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras
275-284
Miejsce muzykoterapii w nauce i praktyce terapeutycznej
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.183
PDF
Katarzyna Knopp
285-299
Czy sam „rozum” wystarczy? Czyli o znaczeniu inteligencji akademickiej i inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu dzieci oraz młodzieży
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.185
PDF
Adam Grabowski
300-313
Nadzieja na sukces u osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.187
PDF
Andrzej Dakowicz, Lidia Dakowicz
314-329
Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.188
PDF
Anna Fuksiewicz, Oksana Fok, Dominik Gołuch
330-340
Religijne metody radzenia sobie ze stresem a ogólna ocena zdrowia psychicznego u katolików praktykujących i niepraktykujących
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.190
PDF
Marzena Lelek-Kratiuk
341-354
Poczucie koherencji – rozum i wiara w walce z przemocą w związku intymnym
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.191
PDF
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka, Tadeusz Pietras
355-365
Zaspokajanie potrzeb duchowych pacjentów
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.192
PDF
Jan Bielecki, Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska
366-375
Fides et ratio: O ukrytych teoriach dotyczących zaburzeń odżywiania się
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.194
PDF
Dominik Borawski, Agnieszka Balicka
376-390
Nadzieja podstawowa a postrzegany wpływ alkoholizmu rodziców na funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych. Mediacyjna rola osobowego wzrostu
https://doi.org/10.34766/fetr.v40i4.195
PDF
Wyświetl wszystkie numery