Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 50 Nr 2 (2022)
Opublikowano czerwca 27, 2022

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
REDAKCJA KWARTALNIKA
1-3
Spis artykułów w języku polskim
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1096
pdf
Étienne Wolff
9-16
Communication et rumeur dans la Rome antique
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1068
pdf (English)
Mirosław Twardowski
17-30
Philip Clayton’s „Open Panentheism”: Reconstruction and Criticism
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1077
pdf (English)
Matteo Campagnaro
31-41
Il metodo educativo di don Luigi Giussani: una risposta valida all’urgenza formativa dei nostri giorni
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1072
pdf (English)
Edyta Wolter
42-49
Education for Ecological Awareness. Based on research of periodicals devoted to nature in the II Republic of Poland (1918-1939) on the example of a "Free Addition to natural sciences monthly for youths Orli Lot [Eagle Flight] devoted to the environmental
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1067
pdf (English)
Monika Czyżewska, Ewa Duda, Anna Perkowska-Klejman, Edyta Zawadzka
50-61
Competences of academic tutors – research among participants of the project “Masters of Didactics”
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.966
pdf (English)
Joanna Frankowiak, Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk
62-72
Motives and importance of using webcams in online higher education
pdf (English)
Sara Filipiak, Anna Tychmanowicz
73-82
On the pursuit of happiness. Personality underpinnings of life satisfaction of Spanish and Polish university freshmen
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1022
pdf (English)
Aleksandra Żukowska, Grzegorz Zieliński
83-91
Practicing extreme sports and family relations
pdf (English)
Agnieszka Lipińska-Grobelny
92-102
Marital communication and relationship satisfaction - The differential role of gender patterns
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1085
pdf (English)
Natalia Pilarska
103-110
Belonging to religious communities–a source of stress or satisfaction? Analysis of gender differences
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.776
pdf (English)
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka , Tadeusz Pietras
111-116
Communication in logotherapy as phenomenological cognition of another human being
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1078
pdf (English)
Mateusz Barłóg, Katarzyna Barłóg
117-122
Inter-professional and patient communication as part of the personalized treatment process. A patient–doctor–pharmacist–pharmaceutical plant relationship model
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1069
pdf (English)
Cezary Domański
123-130
The contexts of mask. On another note to the considerations of Rev. Edward Wojtusiak on the social uniform
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.972
pdf (English)
Bogusława Filipowicz
131-142
Lectures on beauty as a way to preserve the spiritual strength and dignity of women in the German concentration camp FKL Ravensbrück in the light of the documentation of prof. Karolina Lanckorońska
https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1086
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery