Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Aktualny numer

Tom 47 Nr 3 (2021)
Opublikowano września 30, 2021

OPIS CZASOPISMA

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio ukazuje się od roku 2010. Wydawany jest przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, zrzeszające wykładowców z kilkunastu uczelni, a działające przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym. W Kwartalniku publikowane są artykuły naukowe z dyscyplin  należących do następujących dziedzin:  nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz sztuki. Publikacje w Kwartalniku służą refleksji dotyczącej aktualnych osiągnięć nauki w dyscyplinach należących do wyżej wymienionych dziedzin. Podejmowane są też zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy nauką a wiarą.

Aktualna strona Kwartalnika działa od 2019 roku.

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się pod adresem: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA

70 punktów zgodnie z wykazem czasopism Ministra Edukacji i Nauki

ISSN: 2082-7067  

TEMATY KOLEJNYCH NUMERÓW KWARTALNIKA W ROKU:

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, RODZINA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 stycznia)

DIALOG, KOMUNIKACJA. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 kwietnia)

ŻYCIE I PŁODNOŚĆ. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE (do 10 lipca)

FIDES ET RATIO - W NAUCE I RELIGII, W KULTURZE, SZTUCE i W ŻYCIU (do 10 października)

CAŁY NUMER
pdf (English)
Szczepan Szpoton
10-22
Environmental Ecology versus Human Ecology
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.948
pdf (English)
Urszula Tataj-Puzyna, Karolina Kondraciuk, Joanna Gotlib
23-42
Selected problems of prematurity and prematurely born child care
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.795
pdf (English)
Beata Ziółkowska
43-59
Body image and self-esteem: The perspective of women in the puerperium
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.869
pdf (English)
Grażyna Bączek, Monika Szyszka, Sylwia Rychlewicz
60-71
Multiple children in the context of an analysis of the quality of life, satisfaction and further procreative plans of women - cross-sectional study
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.929
pdf (English)
Iwona Kiersnowska, Dorota Sys, Barbara Baranowska, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
72-83
Pregnancy, Childbirth and Puerperium Health Problems in Women Over 35 Years of Age
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.878
pdf (English)
Radosław Bernard Maksym
84-94
Implementation of ethiodized oil for treatment of endometriosis-associated infertility.
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.897
pdf (English)
Klaudia Pałucka, Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna B. Pilewska-Kozak
95-109
Health problems of postmenopausal women
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.884
pdf (English)
Katarzyna Jankowska, Aleksandra Kaźmierczak-Dejewska
110-129
PCOS, Hashimoto's disease, celiac disease, endometriosis - genetically conditioned autoimmune disorder causing infertility?
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.922
pdf (English)
Joanna Smyczyńska
130-149
Promotion of reproductive and metabolic health - current trends in the treatment and prevention of polycystic ovary syndrome in different periods of life
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.895
pdf (English)
Anna Wendołowska, Ewa Kiełek-Rataj, Alicja Kalus, Dorota Czyżowska
150-173
The effect of depression and the reframing strategy on the level of satisfaction with family life in infertile and post-miscarriage couples: dyadic analyzes
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.874
pdf (English)
Andrzej Kobyliński
174-186
Ethical and Legal Aspects of Using the Abortion Pill RU-486 in Italy in the Years 2020-2021
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.875
pdf (English)
Katarzyna Martowska
187-205
Does emotional intelligence really ensure a happy life? The mediation role of emotional competencies
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.873
pdf (English)
Piotr Plichta
206-219
Supporting school inclusion of students with disabilities and special educational needs - selected challenges and solutions
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.787
pdf (English)
Katarzyna Knopp
220-238
Associations between emotional intelligence and adolescent risky sexual behavior
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.927
pdf (English)
Andrzej Margasiński, Bogna Białecka
239-260
Developmental Regularities and the Issue of Adopting Homosexual Orientation by Adolescents - a Review of Research and Opinions
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.697
pdf (English)
Karolina Czernecka
261-273
Embodied narratives: communicative value of tattoos
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.847
pdf (English)
Krystyna Barłóg
274-285
Families with a child with ASD and Down syndrome - their attitudes and values
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.905
pdf (English)
Małgorzata Marmola, Danuta Ochojska, Anna Wańczyk-Welc
286-308
The quality of communication between spouses raised in nuclear and single-parent families
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.889
pdf (English)
Ewa Rojewska
309-323
Loneliness, Solitude and Isolation in the Family as Conceptualised by Jesper Juul
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.802
pdf (English)
Karolina Kossakowska, Magdalena Zadworna
324-338
Evaluation of a pedagogical e-tool for promoting students’ well-being: The perspective of future prevention providers
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.765
pdf (English)
Barbara Gawda, Katarzyna Czubak-Paluch
339-356
‘Love is a painful feeling’ - Experience of closeness in young women with personality disorder traits
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.772
pdf (English)
Natalia Surmacz, Aneta Tylec, Maria Ryś, Katarzyna Kucharska
357-374
Assessment of selected suicide risk factors and the level of spirituals transcendence and religiosity
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.917
pdf (English)
Krzysztof Andrzej Wojcieszek
375-397
Promoting the principle of alcohol abstinence in sport
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.781
pdf (English)
Pavel Larionov, Karolina Mudło-Głagolska
398-413
Cognitive coping strategies and aggression in adolescents
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.767
pdf (English)
Waldemar Woźniak
414-423
Development of biophilic personality as a factor in effective resocialization
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.906
pdf (English)
Szczepan Łukasik, Marek Gosztyła, Tomasz Gosztyła
424-441
Therapeutic Facility for Individuals with Autism Spectrum Disorder
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.775
pdf (English)
Kinga Kaleta, Sylwia Błońska
442-461
Martial burnout in mothers of children with autism spectrum disorder: the role of marital communication and sociodemographicfactors
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.833
pdf (English)
Aneta Tylec, Emilia Kot, Barbara Kostecka, Cecylia Kiełczewska, Agnieszka Kania, Krzysztof Siejko, Katarzyna Kucharska
462-475
Burnout syndrome and empathy and altruism level among nurses - the preliminary study.
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.923
pdf (English)
Bogusława Lachowska
476-491
The threat of coronavirus perceived by the mother and her experiences related to the pandemic versus her relationship with the child
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.919
pdf (English)
Anna Kupryjaniuk, Michał Sobstyl
492-499
The influence of stress during pregnancy on the central nervous system of mother and her child
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.914
pdf (English)
Anna Gagat-Matuła
500-514
Marital communication and coping with stress among parents of children with ASD during the SARS CoV 2 pandemic: Komunikacja małżeńska a radzenie sobie ze stresem rodziców dziecka z ASD w okresie pandemii SARS CoV 2
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.810
pdf (English)
Anna Gaweł, Barbara Ostafińska-Molik
515-529
Mental resilience of adolescents entering adulthood during pandemic
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.870
pdf (English)
Monika Walec, Weronika Michoń, Natalia Surma, Marcin Rząca, Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska
530-551
Impact of coronavirus outbreak events, perceptions of sense of safety and distance learning among college students during the COVID-19 pandemic
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.843
pdf (English)
Paweł Kurtek
552-572
Adult experience of stress and anxiety and coping in the first phase of the lockdown related to the COVID-19 pandemic: Stres lęk a radzenie sobie w pierwsze fazie lockdownu związanego z pandemią Covid-19
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.801
pdf (English)
Marzena Chrost, Sławomir Chrost
573-592
Online Learning During the Pandemic in the Experience of Future Teachers
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.859
pdf (English)
Elzbieta Perzycka
593-608
Determinants Reading COVID-19 Visual Messages Located in Public Urban Spaces from the Perspective of P.M.Lester’s Theory of Visual Communication
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.858
pdf (English)
Katarzyna Plutecka
609-619
On the taming the space of dialogue by deaf people during the COVID-19 pandemic
https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.814
pdf (English)
Wyświetl wszystkie numery