Tom 34 Nr 2 (2018): W TROSCE O ROZWÓJ. UJĘCIE INTEGRALNE
W TROSCE O ROZWÓJ. UJĘCIE INTEGRALNE
CAŁY NUMER
Całość
Katarzyna Olbrycht
7-26
O pedagogicznych konsekwencjach rozumienia rozwoju integralnego
pdh
Natalia Czyżowska, Dorota Czyżowska
27-38
Edukacja moralna czyli o sposobach wspierania rozwoju moralnego uczniów
pdf
Mateusz Adamik
39-49
Rozwijanie wewnętrznej wolności. Trening uważności jako praktyka samodystansowania się w świetle teorii Viktora Frankla
pdf
Ewa Ślizień-Kuczapska, Monika Żukowska-Rubik, Dorota Sys
50-73
For the sake of procreation health development. Medical and non-medical counseling in breastfeeding promotion as well as fertility return after labor
pdf (English)
Edyta Wolter
74-90
Development of children's ecological awareness in "Płomyk" in the II Republic of Poland
pdf (English)
Adam Grabowski
91-119
Preferowane i realizowane style życia a miejsce zamieszkania i płeć dorastającej młodzieży
pdf
Justyna Klimek
120-130
Uczeń niezdolny muzycznie – mit czy fakt?
pdf
Maria Jankowska
131-163
Źródła, uwarunkowania i rodzaje lęku u dzieci i młodzieży w aspekcie rozwojowym
pdf
Maria Ryś, Elżbieta Trzęsowska-Greszta
164-196
Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej
pdf
Natalia Czyżowska
197-206
Mediacje w szkole - narzędzie rozwoju uczniów i nauczycieli
pdf
Anna Koprowicz, Iwona Gumowska, Ewa Piotrów
207-226
Percepcja rodzin generacyjnych o różnej strukturze u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji
pdf
Monika Sabaj-Sidur
227-240
Percepcja postaw rodzicielskich a nadzieja na sukces młodzieży
pdf
Aleksandra Samełko
241-249
Emotions - development of an athlete's woman
pdf (English)
Irena Drozd
250-269
Poznanie siebie jako warunek życia prawdziwego chrześcijanina
pdf
Elżbieta Kożuchowska
270-283
Pełnia ludzkiego rozwoju w zjednoczeniu mistycznym z Bogiem – na podstawie pism Edyty Stein
pdf
Błażej Kmieciak
284-303
Motywy bioetyczne we współczesnym kinie, jako element debaty dotyczącej dylematów rozwoju medycyny
pdf
Małgorzata Wrześniak
304-316
Pytania o irreligię – czyli gdzie jest granica wykorzystywania symboli sakralnych?
pdf
Maria Szymańska, Sebastian Szymański
317-328
Kulturowa funkcja muzyki sakralnej w perspektywie integralnego rozwoju osoby człowieka
pdf
Charles Guittard
329-343
Sciences et techniques dans l’Antiquité: l’homme romain, héritier de la Grèce
pdf (English)
Roksana Maćkowska
344-351
L’histoire de la recherche minéralogique
pdf
Alicja Pielińska, Adam Pieliński
352-367
Bigger and the largest amber products
pdf (English)
Aleksandra Strzelecka
368-382
Teresa Strzembosz as an example of practical implementation of John Bowlby's theory in Poland
pdf (English)
Paulina Trębicka
383-393
Wpływ prawidłowej więzi oraz miłości rodzicielskiej na dziecko, które doświadczyło zaniedbania
pdf
Anna Koprowicz, Kamila Krzemińska
394-410
Stosunek do przyszłości usamodzielniających się wychowanków niespokrewnionych rodzin zastępczych
pdf
Maria Łukaszek, Joanna Dworakowska
411-428
Świadczenie usług seksualnych jako zagrożenie rozwoju młodzieży. Opinie nauczycieli na temat prostytuowania się uczniów
pdf
Sylwia Pieniążek, Malwina Dankiewicz
429-448
Analiza tożsamości kulturowej Głuchych
pdf
Przemysław Kieżel
449-472
Jakość życia osób z autyzmem i ich rodzin
pdf
Maria Kubis
473-487
Oddziaływanie muzyki na rozwój osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej
pdf
Anna Cichocka, Paulina Trębicka
488-495
The improvement of the well-being of children and adolescents: both healthy ones and those suffering from mental disorders
pdf (English)
Kornelia Czerwińska
496-511
W trosce o wspomaganie rozwoju osób tracących wzrok w późnej dorosłości
pdf
Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras
512-521
Faza późnej dorosłości jako czynnik ryzyka wiktymizacji
pdf
Joanna Wojcieszek
522-541
Abstynencja alkoholowa jako czynnik rozwoju w świetle wybranych koncepcji teoretycznych
pdf
Irena Drozd
542-572
Unia Europejska wobec wykluczenia społecznego – przykład interwencji przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego
pdf